Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse taastamisjärgne ajajoon Naiskodukaitse taastamisjärgne ajajoon Naiskodukaitse liikmeskond 1997 – 160 liiget 2002 – 800 liiget 2006 – 1000 liiget 2011 – 1741 liiget 2017 – 2500 liiget 2019 – 2600+ liiget Naiskodukaitse taastamisjärgne ajajoon

Naiskodukaitse taastamisjärgne ajajoon

1990

 • Naiskodukaitset püüti taastada juba 1990. aastal  - 30. märtsil Kongutas ning 17. juunil Järvakandis.

 

20. septembril 1991

 • Naiskodukaitse taasloomine Tartus, korporatsioon Rotalia ruumides toimunud ülemaalisel Kaitseliidu nõupidamisel, kuhu oli kutsutud Naiskodukaitse vastu huvi ilmutanud naised. Moodustati algatusrühm koosseisus Dagmar Mattiisen, Maarika Heinmann, Asta Luksepp ja Silva Tamre.

 

1992

 • Kevadel toimus esimene NKK laager-kokkutulek Elvas, augustis Hiiumaal teine kokkutulek. 1990. aastate algupoolel toimus NKK väljaõpe peamiselt erinevate laagrite vormis.

 

9. september 1992

 • Tartus toimusid NKK ajutise keskjuhatuse valimised. NKK esinaiseks valiti Dagmar Mattiisen ja organisatsiooni keskuseks sai Tartu.

 

1993

 • 7. aprillil 1993 kinnitas KL ülem major Johannes Kert NKK põhikirja ja kodukorra, mis ajutiselt oli vastu võetud juba aasta varem Tartu ringkonna üldkoosolekul
 • 1993. detsembris loodi NKK esinaise palgaline ametikoht, 1994. a sügisel asus esinaine tööle KL peastaapi.

 

1997

 • Algas NKK tegevuse rahastamine riigieelarvest.
 • Samast aastast pärinevad NKK keskorgani juurest esimesed dokumendid taastamisjärgsest perioodist ringkondade tegevusest ja organisatsiooni liikmeskonnast.
 • Hakati korraldama ERNA retke eeskujul NKK koormusmatka.

 

1998

 • Hakati korraldama ringkondade esinaiste õppepäevi. Töötati välja NKK ühtne vormiriietus.
 • NKK osales esimest korda pärast iseseisvuse taastamist võidupüha paraadil.

 

2002   

 • Jaanuaris kinnitas KL keskkogu NKK üldlipu ja teenetemedali. Naiskodukaitsele annetas lipu Toronto Eesti Võitlejate Ühing, mis anti Naiskodukaitsele üle 23. juunil 2002 Põlvas.

 

2003

 • Naiskodukaitsjaid hakati kaasama Kaitseliidu moodustatavatesse üksustesse.

 

2006

 

2008-2009

 • Ringkondades asusid tööle palgalised instruktorid.

 

2008

 

2010

 • Keskkogul kinnitati esimene arengukava perioodiks 2010-2013.

 

2013

 • Tööd alustasid NKK sümboolikakomisjon ja NKK ajalookomisjon.
 • Seoses uue Kaitseliidu seadusega valiti esimest korda Naiskodukaitse esindajad Kaitseliidu keskkogule.

2014

 • Koostöös Eesti Vigastatud Võitlejate Ühinguga hakatakse korraldama heategevuslikku Sinilillekampaaniat, mis kutsub üles tunnustama kaitseväe ja Kaitseliidu veterane.

Naiskodukaitse liikmeskond

 

1997 – 160 liiget

2002 – 800 liiget

2006 – 1000 liiget

2011 – 1741 liiget

2017 – 2500 liiget

2019 – 2600+ liiget

FastLion CMS

Naiskodukaitse taastamisjärgne ajajoon

Naiskodukaitse taastamisjärgne ajajoon

1990 Naiskodukaitset püüti taastada juba 1990 aastal - 30

Naiskodukaitse taastamisjärgne ajajoon

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse