Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tallinna ringkond Tallinna ringkond a ringkonnakogul Tallinna ringkond

Tallinna ringkond

Tallinna ringkond asutati 28. detsembril 1924. a ja taasasutati 8. detsembril 1999. a.

Juhatus:
ringkonna esinaine              Anneli Looken
ringkonna aseesinaine        Triin Kravets

juhatuse liikmed                  Esti Meier

      Mari Koks

      Sirje Sarapu

 

Liikmeskond (31.12.2017): 310 liiget

Tallinna ringkond on üks Kaitseliidu struktuuriüksuse Naiskodukaitse 15 ringkonnast. Ringkonnas on seitse jaoskonda: Toompea, Lääne, Põhja, Nõmme, Muusika (naiskoor), Akadeemiline ja Sadama jaoskond.


Tallinna ringkonnas on kaheksa erialagruppi: side ja staap, toitlustamine, meditsiin, formeerimine, avalikud suhted, sport, kultuur ja noortejuhid.

Õpitud oskusi saab rakendada Kaitseliidu ja Naiskodukaitse üritustel ning kaitseväe õppustel, kuhu koolitatud naiskodukaitsjad on alati oodatud.

Ringkonna populaarsemaid üritusi on sõjalis-sportlikud rännakud ja metsalaagrid, kus militaarsemalt meelestatud liikmed saavad end proovile panna. Väga hea pingetaluvusega ning füüsilise vastupidavusega liikmed saavad kätt proovida Kaitseliidu õppustel masstoitlustamise raames. Tegevust jätkub küllalt ka pehmema suuna pooldajatele: õppepäevad erinevatel teemadel, ettekandeõhtud, koduturvalisuse kursused, riigi tähtpäevadega ja rahvakultuuri kalendriga seotud üritused, tegevus noortejuhina. Ka erialarühmadesse kuuluvad liikmed korraldavad aastas vähemalt ühe koolituse enda erialal ning jaoskonnad lisavad oma panuse, korraldades rännakuid, erinevaid loodust puudutavaid õppeid ja orienteerumisi. 
Tallinna ringkond
Tallinna ringkonna jaoskondade esindused 2018. a ringkonnakogul

FastLion CMS

Tallinna ringkond

Tallinna ringkond

Tallinna ringkond asutati 28 detsembril 1924

Tallinna ringkond

www.naiskodukaitse.ee © 2016 » Naiskodukaitse