Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Ringkonna aastapäev Ringkonna aastapäev 3. detsembril 2009 toimus Tallinna ringkonna aastapäeva vastuvõtt Kaitseliidu Peastaabi kaminasaalis. Tähtpäevad ← Eelmine Staabiassistendi baaskursus Järgmine → Väikelaste esmaabi koolitus Ringkonna aastapäev tallinna ringkonna aastapäev

Ringkonna aastapäev

Marilin Prants, akadeemiline jsk 17. dets. 2009

3. detsembril 2009 toimus Tallinna ringkonna aastapäeva vastuvõtt Kaitseliidu Peastaabi kaminasaalis.

Ringkonna aastapäev

Naiskodukaitse Tallinna ringkonna aastapäeva avas pidulikult uute liikmete vandeandmise tseremoonia. Värsked liikmed lugesid ette Kaitseliidu pühaliku tõotuse (KL kodukord, 1934):
"Mina tunnistan Eesti demokraatliku Vabariigi täielikku iseseisvust ja tema põhiseaduslikku valitsust. Luban ja tõotan tegelikult kaitsta põhiseadusega maksmapandud riigikorda, töötades ausasti kaitseliidu põhimõtete järele. Kõik ülemate seaduslikud käsud, samuti ka juhatuse määrused ja korraldused, täidan tõrkumata."

Ringkonna aastapäev

Järgnes ringkonna esinaise pr Kersti Tammekunni kõne, allpool sellest mõned katkendid:
...
See on minu kolmas ning viimane kokkuvõte ringkonna esinaisena. Igal aastal olen rõhutanud seda, kui oluline on ringkonnasisene suhtlemine nii horisontaalselt kui vertikaalselt.


See aasta on tõestanud vabatahtlike juhtide olulisust. Ringkonna juhatus võib anda juhiseid, kuid ilma koostööta jaoskondade ja erialade juhtidega pole võimalik neid ellu viia. Oleme püüdnud ennast juhtidele lähemale viia ja see töö peab jätkuma, aga ka juhid peavad omavahel suhtlema, et vahetada kogemusi ja paremini motiveerida tavaliikmeid. Pean ütlema, et selle aasta jooksul on vajalikud vahendid loodud ning innustan juhte sõna võtma nii ringkonna foorumis, juhtide koosolekutel kui ka listis.  

 

...
Tallinn on 170 liikmega suurim ringkond Eestis, kuid arvestades Tallinna elanike arvu, pole seda palju. Naiskodukaitse kui Eesti suurima naisorganisatsiooni tegevust tuleb tutvustada ka väljapoole. Oleme ise enda maine loojad ning uute liikmete toojad, samuti oleme ise ka nende uute liikmete hoidjad. See ei ole ainult avalike suhete rühma ülesanne vaid kõigi liikmete, kes innustunult enda tegemistest rääkida soovivad.

Kui meil on hästi korraldatud üritused, on meil ka motiveeritud liikmed. Selle aasta tagasiside on seda ka tõestanud – kiita said väga eriilmelised üritused, kus on kaasatud nii kogenud tegijaid kui uusi innukaid liikmeid. Panen teile südamele end mitte liialt üritustega koormata vaid planeerida ja korraldada see üks ja õige.

Kahjuks on Tallinnas ainult 3 tegutsevat instruktorikursuse läbinut, erialaste koolituste läbiviimine on selle tõttu raskendatud – siin oleks üheks lahenduseks pädevate erialarühma juhtide leidmine ning liikmete pühendumine valitud eriala omandamisele. 


Siinkohal tuleb aga mängu liikmete initsiatiiv ning isiklik arenguplaan ringkonnas. Ma olen kindel, et siin viibivad juhid on pidanud ikka ja jälle rakendama isiklikku lähenemist, et inimesi kursustele kutsuda. Seega tahaksin toonitada, et Naiskodukaitse liikmestaatus toob endaga kaasa vastutuse ja ka vajaduse ise aktiivne olla. Tagaside ei tähenda ainult tagaside lehtede täitmist – see tähendab enda arvamuse välja ütlemist ka muul moel. Me kõik õpime, eriti sellises organisatsioonis nagu Naiskodukaitse.
... Kõne lõpp.

Ringkonna aastapäev

Ringkonna juhatus otsustas annetada Liiliaristi teenetemedalid ning keskjuhatuse tänukirjad järgnevalt:

 

IV klass:
Sirle Baldesport
Kadi Kalbin
Geniira Helde 

V klass:
Kairt Valk 
Katre Noor
Riina Mäemets
Triin Kravets
Linda Pärg
Kersti Tammekunn
Vive Pandis

 

Keskjuhatuse tänukiri:
Keiri Jaadla
Marje-Anne Hendrikson
Juta Sisas
Marilin Prants
Elisa Sammelselg

Lisaks tänati ringkonna juhatuse tänukirjaga aktiivseid naiskodukaitsjaid.

Ringkonna aastapäev

Fotokonkursi projektijuht Elisa Sammelselg ja Naiskodukaitse esinaine Airi Neve jagasid konkursi võitjatele kätte auhinnad. Samuti said meeles peetud kaitseliitlased ja Naiskodukaitse toetajaliikmed, kes oma tegevusega on palju kaasa aidanud ringkonna väljaõppe läbiviimisele. Ära said märgitud aktiivsed tegevliikmed, kes käesoleval aastal emaks saanud.

 

Pildid galeriis.

Naiskodukaitse fotokonkursi võitjad.

FastLion CMS

Ringkonna aastapäev

Ringkonna aastapäev

Naiskodukaitse Tallinna ringkonna aastapäeva avas pidulikult uute liikmete vandeandmise tseremoonia Värsked liikmed lugesid ette Kaitseliidu pühaliku tõotuse (KL kodukord, 1934): "Mina tunnistan Eesti demokraatliku Vabariigi täielikku iseseisvust ja tema põhiseaduslikku valitsust 3. detsembril 2009 toimus Tallinna ringkonna aastapäeva vastuvõtt Kaitseliidu Peastaabi kaminasaalis.

Ringkonna aastapäev

tallinna ringkonna aastapäev
www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse