Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tartu ringkond alustab taas Baasväljaõppega Tartu ringkond alustab taas 7. -8. oktoobril käivitub Naiskodukaitse Tartu ringkonnas järjekordne Baasväljaõppe (BVÕ) tsükkel. Tartu ringkonnas viiakse BVÕ läbi kord aastas sügisel neljaetapilisena. Baasväljaõppe peavad läbima kõik naiskodukaitse liikmekandidaadid ja värsked tegevliikmed, kes pole veel BVÕ-d läbinud. BVÕ annab algteadmised kõigis naiskodukaitsjale vajalikes valdkondades nt side, toitlustamine, relvaõpe, üksikvõitleja oskused jne. Peale BVÕ läbimist ja algteadmiste omandamist saab liige oma tegevuse ja suunad Naiskodukaitses selgemalt läbi mõelda ja seejärel endale juba täpsema eriala valida, millel edaspidi süvendatud õpet saada ja tegutsema asuda. Nele Sarrapik, Naiskodukaitse Tartu ringkonna esinaine ← Eelmine Lahtised uksed Tartu ringkonnas Järgmine → Naiskodukaitse Põhja piirkonna koormusmatka võitis Tallinna ringkond Tartu ringkond alustab taas Baasväljaõppega

Tartu ringkond alustab taas Baasväljaõppega

4. okt. 2006

7.-8. oktoobril käivitub Naiskodukaitse Tartu ringkonnas järjekordne Baasväljaõppe (BVÕ) tsükkel. Tartu ringkonnas viiakse BVÕ läbi kord aastas sügisel neljaetapilisena. Baasväljaõppe peavad läbima kõik naiskodukaitse liikmekandidaadid ja värsked tegevliikmed, kes pole veel BVÕ-d läbinud. BVÕ annab algteadmised kõigis naiskodukaitsjale vajalikes valdkondades nt side, toitlustamine, relvaõpe, üksikvõitleja oskused jne. Peale BVÕ läbimist ja algteadmiste omandamist saab liige oma tegevuse ja suunad Naiskodukaitses selgemalt läbi mõelda ja seejärel endale juba täpsema eriala valida, millel edaspidi süvendatud õpet saada ja tegutsema asuda.

Eeloleval nädalavahetusel viiakse Tartu ringkonnas vastsetele liikmekandidaatidele läbi organisatsiooniõpe, mis sisaldab Kaitseväe, Kaitseliidu ja Naiskodukaitse õpet oma organisatsiooni paremaks tundma õppimiseks. Lisaks on esimesel nädalavahetusel plaanis veel side- ja toitlustusõpe, kus siis vastavalt tutvutakse Kaitseliidu sidepidamisega ja masstoitlustamise algtõdedega. Õppurid saavad koheselt oma teadmised ka praktikasse rakendada ja iseendale välikatlas süüa teha.
Kahe nädala pärast BVÕ teisel nädalavahetusel läbivad õppurid esmaabi koolituse, et osata nii militaar- kui tsiviilsituatsioonides abivajajaid hädas aidata. Lisaks omandatakse topograafia õppes teadmisi kaartidest, kompassist ja orienteerumisest ning läbitakse ka väike praktiline katse välitingimustes.
BVÕ kolmas nädalavahetus on kõige militaarsem, sest sisaldab endas relvaõpet, ABK-õpet, üksikvõitleja oskusi ja riviõpet. Relvaõpe on teoreetiline õpe, kus õpitakse tundma Kaitseliidus kasutusel olevat automaati AK-4. Seda loomulikult selleks et osata järgmisena läbimisele tuleval üksikvõitlejaõppel juba korralikult relvaga ringi käia. Üksikvõitleja õpe on BVÕ kõige porisem, väsitavam, ent ka toredamaid elamusi pakkuv osa. See on esimene maitse sellest, mis tunne võiks olla päris sõdur ja nina mudas ringi roomata ning lõpmatult ja lõpmatult muudkui joosta, söösta ja katta. Lisaks üksikvõitleja oskustele õpitakse selgeks peamised rivikäsklused ja läbitakse ABK- ehk siis aatomi-bioloogilise-ja-keemiarelvaõpe.
Sel aastal on eriti suur rõõm tõdeda, et ringkond saab suures osas kogu baasväljaõppe läbiviimisega ise hakkama. Töösse on lükatud Kaitseliidu koolis äsja instruktorikursuse läbinud ringkonna liikmed ja mõned juba vanad ja kogenud õpetajad.
Kolme nädalavahetuse vältel õpitud teadmisi testitakse Naiskodukaitse Proovil, kus õppurid esimest korda metsa viiakse. Maastikul antakse neile kätte kaart ja kompass ning sõdurivarustus, öeldakse paar julgustavat sõna ja saadetakse nad siis neljaliikmeliste võistkondadena rajale. Lisaks orienteerumisoskusele peavad võistlejad kontrollpunktides demonstreerima ka muid BVÕ-l õpitud tarkusi nt kannatanule esmaabi andma, relva kokku-lahti panema, organisatsiooniõppe testi täitma jne. Kuigi mingi võistkond ka võidab võistluse, siis esimesest kohast tähtsam on ikkagi vastsete naiskodukaitsjate teadmiste testimine ja igaühe enda jaoks proovilepanek.

Nele Sarrapik,
Naiskodukaitse Tartu ringkonna esinaine
Tartu ringkond alustab taas Baasväljaõppega

FastLion CMS

Tartu ringkond alustab taas

Tartu ringkond alustab taas

Eeloleval nädalavahetusel viiakse Tartu ringkonnas vastsetele liikmekandidaatidele läbi organisatsiooniõpe, mis sisaldab Kaitseväe, Kaitseliidu ja Naiskodukaitse õpet oma organisatsiooni paremaks tundma õppimiseks Lisaks on esimesel nädalavahetusel plaanis veel side- ja toitlustusõpe, kus siis vastavalt tutvutakse Kaitseliidu sidepidamisega ja masstoitlustamise algtõdedega 7.-8. oktoobril käivitub Naiskodukaitse Tartu ringkonnas järjekordne Baasväljaõppe (BVÕ) tsükkel. Tartu ringkonnas viiakse BVÕ läbi kord aastas sügisel neljaetapilisena. Baasväljaõppe peavad läbima kõik naiskodukaitse liikmekandidaadid ja värsked tegevliikmed, kes pole veel BVÕ-d läbinud. BVÕ annab algteadmised kõigis naiskodukaitsjale vajalikes valdkondades nt side, toitlustamine, relvaõpe, üksikvõitleja oskused jne. Peale BVÕ läbimist ja algteadmiste omandamist saab liige oma tegevuse ja suunad Naiskodukaitses selgemalt läbi mõelda ja seejärel endale juba täpsema eriala valida, millel edaspidi süvendatud õpet saada ja tegutsema asuda.

Tartu ringkond alustab taas Baasväljaõppega

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse