Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Revolutsioon Naiskodukaitse baasväljaõppes Revolutsioon Naiskodukaitse baasväljaõppes Naiskodukaitsel on väljaõppeliselt olnud pöörane ja murranguline aasta, sest kogu väljaõppe alustala ehk baasväljaõpet on märkimisväärselt uuendatud. Organisatsiooniõpetus Riigikaitse Kaitseliidu tutvustus Riviõpe – praktika ja teooria Naiskodukaitse ja Kaitseliidu ajalugu Naiskodukaitse liikmed Naiskodukaitse tegevus ja erialad Vormi kandmine Naiskodukaitsja arenguperspektiivid ja tegevuse planeerimine Esmaabi Sissejuhatus esmaabisse, olukorra ja kannatanu seisundi hindamine Elupäästev esmaabi Erakorralised haigusseisundid Traumad ja muud välisteguritest tingitud kahjustused Psühhosotsiaalne esmaabi Esmaabi praktiline harjutus Välitoitlustamine Toiduhügieeniõpe Menüü kokkupanek, näidismenüüd, tehnoloogilised kaardid Välikatel – töökorda seadmine, kütmine, toidu valmistamine Ohutegurid väliköögis töötamisel Vee tarbimine köögis Nugade teritamine, köögitarvikute hooldamine välitingimustes Toiduainete transport ja säilitamine Toidu väljastamine, toidunõude markeerimine Jäätmekäitlus Praktiline katse – toidu valmistamine välikatlas vähemalt 40 inimesele ja kolm toidukorda järjest Sõdurioskused Side – raadiojaamad, traatside, sideprotseduurid Käsitulirelvad Kaardiõpe Maastikul liikumine Varustus ja seljakoti pakkimine Varjumine, maskeerimisvahendid Välioskused - jaotelgi püstitamine, laagrirutiin, kateloki ja priimuse kasutamine Taktikaline lahingukannatanu käsitlemine (TCCC) Praktiline raja läbimine Ohutushoid Hädaolukordades toimimine, kodused ja evakuatsioonivarud Kodu ja vara turvalisus Tuleohutus Füüsiline enesekaitse Ohutusreeglid looduskeskkonnas Enesekaitse infokeskkonnas Turvareeglid teistes võimalikes hädaolukordades Käitumisjuhised relvakonflikti ja hübriidsõja korral Regulatsioonid ja ressursid Artikkel ilmus esialgselt ajakirjas Kaitse Kodu! ← Eelmine Testi oma kübertarkust ''Ole valmis!'' äpis Järgmine → Beebiga õppusele? Miks mitte? Revolutsioon Naiskodukaitse baasväljaõppes

Revolutsioon Naiskodukaitse baasväljaõppes

Nele Pernits, Kaitseliidu kooli haridustehnoloog 19. veebr. 2020

Naiskodukaitsel on väljaõppeliselt olnud pöörane ja murranguline aasta, sest kogu väljaõppe alustala ehk baasväljaõpet on märkimisväärselt uuendatud.

Revolutsioon Naiskodukaitse baasväljaõppes

Esiteks hakkas baasväljaõpe koosnema senise nelja asemel viiest moodulist. Lisandus ohutushoiu moodul, mis seni eksisteeris eraldi kursusena. Teiseks koosnevad kõik moodulid nüüd digi- ja lähiõppeosast.

Vastavalt ümberpööratud klassiruumi metoodikale omandavad baasväljaõppel osalejad suure osa teoreetilistest teadmistest iseseisvalt digiõppes. Lähiõpe on muutunud senisest paindlikumaks ning tegeleb valdavalt praktiliste oskuste lihvimise ja omandatud teooria tervikpildiks sidumisega.

Seekordne õppekava ümberhindamine ei olnud tavapärane viie aasta tagant tehtav silumine, vaid see oli tegelikult ka täielik kontseptsiooniline muutus.

Miks digiõpe?
Digiõpe ei tähenda loobumist senistest õpetamis- ja õppimisviisidest. Võrreldes traditsioonilise lähiõppega on digiõpe paindlikum ja individuaalsem, võimaldades vabatahtlikel õppida omas tempos, millal iganes ja kus iganes nad soovivad.
Digiõpe hoiab kokku Kaitseliidu eelarvevahendeid ja eelkõige liikmete aega. Digiõpet on võimalik rakendada eraldi kursustena või osana, mis toetab lähikursusi eelõppega, pärast kursust või õppenädalavahetuste vahelisel ajal.
Andmed: Aivar Pilv, Digiõpe on osa elukestva õppe strateegiast, Kaitse Kodu 1/2017


Alguse sai suur revolutsioon juba 2018. aasta kevadel, kui alustati baasväljaõppe terve aasta kestnud ümberhindamist. Sõna sai sekka öelda iga viimne kui naiskodukaitsja, kes aga baasväljaõpet oma südameasjaks pidas.

Üleüldse on kogu baasväljaõppe uuendamine olnud üks väga suur koostegemine ja ühine pingutus muudatuste igas etapis. 2019. aasta algul sai kinnitatud uuendatud baasväljaõppe õppekava, milles tehtud muudatustes oli arvesse võetud seniseid pikaajalisi ja rikkalikke õppe läbiviimise kogemusi ning muutusi ja suundi täiskasvanuhariduses laiemalt.

Kiidavad nii õppijad kui õpetajad

Kontseptsiooni muutus nõuab alati väga palju selgitamist, selgeks mõtlemist ja proovimisjulgust enne, kui innovatsioon omaks võetakse.

Lõppenud aasta jooksul ongi Naiskodukaitses väga palju selgitatud, seletatud, mõeldud ning siis veel selgitatud ja mõeldud. Nii et tänaseks on rohkem neid naiskodukaitsjaid, kes teavad baasväljaõppe uuest olemusest, kui neid, kes veel ei tea.

Ka suur osa vabatahtlikest instruktoritest on seminaride ja kokkusaamiste kaudu ennast juba ümber lülitanud õpetama baasväljaõppel senisest teadlikumaid ja rohkemate küsimustega õppijaid ning tegema rohkem praktikat ja situatsioonõpet.

Baasväljaõppe mooduleid viiakse läbi ringkondades ning poole aasta jooksul on mitmed ringkonnad saanud kas oma esimese või juba mitu kogemust mooduli uuel kujul läbiviimises. Nii instruktorid kui õppijad on siiani andnud ainult positiivset tagasisidet.

Õppijad toovad välja, et teooria läbimine digiõppes annab neile enesekindlust lähiõppele tulemiseks ja aimu, mis kohapeal toimuma hakkab. „Hea on õppida omas kodus ja sellisel ajal, kui mul on õppida võimalik,“ ütleb enamik õppureid. Positiivsena tuuakse välja ka digiõppe enesekontrolliteste, mis aitavad õppimisele väga kaasa ja võtavad maha hirmu kontrolltesti ees.

Instruktorid omakorda kiidavad heaks, et lähiõppele tulija peab olema eelnevalt positiivselt sooritanud digiõppe kontrolltesti. Kontrolltest tagab, et kõigil õppijatel on teatud teadmistebaas olemas.

Oma kogemusest lisan, et nii hea on õpetada inimesi, kes on juba teemast teadlikud, esitavad küsimusi ja arutavad kaasa.

Saime, mida tahtsime

Senine moodulite läbiviimise kogemus kinnitab, et uue kontseptsiooniga saime selle, mida tahtsime, ehk kvaliteetsema, praktilisema, kaasaegseid võimalusi kasutava ja ühtsema baasväljaõppe üle Eesti.

Lisaks võimaldab digiõppe lisamine baasväljaõppesse lihtsa vaevaga oma teadmisi värskendada ka neil liikmetel, kel on baasväljaõppe läbimisest juba kaks, kolm või kümme aastat möödas. Digiõpe on avatud kogu aeg ja kõigile liikmetele.

Kõik e-õppekeskkonna Ilias kasutajad leiavad baasväljaõppe Iliase varamust, avades Kaitseliidu ning sealt seest juba Naiskodukaitse. Naiskodukaitse kaustas ootavad huvilisi nii baasväljaõpe kui ka mõned muud kõigile avatud kursused. Kui mõni naiskodukaitsja ei ole veel Iliase kasutaja, tuleb oma ringkonnast küsida, kuidas endale sinna konto saab.

Kui vaadata praegu digiõppe läbimise numbreid, siis need on poole aastaga palju suuremad, kui oleks osanud oodata. Tundub, et naiskodukaitsja on juba loomult uuega kaasa mineja, alati parema poole püüdleja ja üks lõputu arendaja.

Loomulikult leidub ka neid, kes uuendustes kahtlevad ja kõike kohe kahel käel heaks ei kiida. Täielikku omaksvõttu ei saakski nii vähese ajaga veel loota, usun aga, et saabumata see ei jää. Enne tuleb muudkui arendada, parendada ja kõik tekkivad nurgad lihvida ning lasta inimestel uuel kujul baasväljaõppe sees olla, seda ise kogeda ja oma järeldusi teha.

Küll aga võib öelda, et Naiskodukaitse on oma baasväljaõppele digiosa lisamisega astunud väga-väga suure sammu tulevikku ning nüüd on jäänud veel lõputu juurutamistöö nii kaua, kui seda teha vaja on, ja pideva arenduse osa.

 

Mooduli kontrolltesti digiõppes positiivselt sooritanute hulk seisuga 1. detsember 2019

Organisatsiooniõpetus

200

Esmaabi

38

Välitoitlustamine

86

Sõdurioskused

95

Ohutushoid

116

Kokku

535

 

 

Baasväljaõppe maht enne ja nüüd

 

Enne

Nüüd

 

 

Digiõpe

Lähiõpe

Organisatsiooniõpetus

21

12

11

Esmaabi

22

10

14

Välitoitlustamine

22

8

21

Sõdurioskused

19

9

21

Ohutushoid

-

18

12

Kokku

83

57

79

Baasväljaõppe kogumaht

83 akadeemilist tundi

136 akadeemilist tundi

 

 

Eva Nessler, Tartu ringkonna tegevliige, esmaabiinstruktor:

Õppurid on kontaktõppesse tulles teadlikumad ja suudavad kaasa rääkida, mis võimaldab müüte murda ja paremini kogemustest rääkida.

Ühe nädalavahetuse raames saadava informatsiooni hulk ei ole enam nii suur ja kõik juba teoorias läbitu tuleb praktikas kordamisele.

Instruktorile on see sunniviisiline väljumine mugavustsoonist, sest kõik tunnid tuleb läbi viia peamiselt praktilistena, et õppurid saaksid oma teoreetilisele teadmisele tuginedes ülesandeid lahendada.

Kokkuvõttes on väiksem võimalus, et mõni õppur tunneb ennast teistest maha jäänuna ja jääb seetõttu kontakttundides tahaplaanile. Kontaktõppe teeb edukaks instruktori suutlikkus muutusega kaasa tulla ja leida tundide läbiviimiseks loovaid lahendusi, mis aitavad õppurite teadmistest aru saada ja neid teadmisi praktiliste ülesannete kaudu kinnistada.

 

 

Millest koosneb Naiskodukaitse baasväljaõpe

Iga naiskodukaitsja läbib enne erialakoolitusi üldise baasväljaõppe, mis koosneb järgmistest moodulitest.

Organisatsiooniõpetus

Riigikaitse

Kaitseliidu tutvustus

Riviõpe – praktika ja teooria

Naiskodukaitse ja Kaitseliidu ajalugu

Naiskodukaitse liikmed

Naiskodukaitse tegevus ja erialad

Vormi kandmine

Naiskodukaitsja arenguperspektiivid ja tegevuse planeerimine

 

Esmaabi

Sissejuhatus esmaabisse, olukorra ja kannatanu seisundi hindamine

Elupäästev esmaabi

Erakorralised haigusseisundid

Traumad ja muud välisteguritest tingitud kahjustused

Psühhosotsiaalne esmaabi

Esmaabi praktiline harjutus

 

Välitoitlustamine

Toiduhügieeniõpe

Menüü kokkupanek, näidismenüüd, tehnoloogilised kaardid

Välikatel – töökorda seadmine, kütmine, toidu valmistamine

Ohutegurid väliköögis töötamisel

Vee tarbimine köögis

Nugade teritamine, köögitarvikute hooldamine välitingimustes

Toiduainete transport ja säilitamine

Toidu väljastamine, toidunõude markeerimine

Jäätmekäitlus

Praktiline katse – toidu valmistamine välikatlas vähemalt 40 inimesele ja kolm toidukorda järjest

 

Sõdurioskused

Side – raadiojaamad, traatside, sideprotseduurid

Käsitulirelvad

Kaardiõpe

Maastikul liikumine

Varustus ja seljakoti pakkimine

Varjumine, maskeerimisvahendid

Välioskused - jaotelgi püstitamine, laagrirutiin, kateloki ja priimuse kasutamine

Taktikaline lahingukannatanu käsitlemine (TCCC)

Praktiline raja läbimine

 

Ohutushoid

Hädaolukordades toimimine, kodused ja evakuatsioonivarud

Kodu ja vara turvalisus

Tuleohutus

Füüsiline enesekaitse

Ohutusreeglid looduskeskkonnas

Enesekaitse infokeskkonnas

Turvareeglid teistes võimalikes hädaolukordades

Käitumisjuhised relvakonflikti ja hübriidsõja korral

Regulatsioonid ja ressursid

Artikkel ilmus esialgselt ajakirjas Kaitse Kodu!

 

FastLion CMS

Revolutsioon Naiskodukaitse baasväljaõppes

Revolutsioon Naiskodukaitse baasväljaõppes

Esiteks hakkas baasväljaõpe koosnema senise nelja asemel viiest moodulist Lisandus ohutushoiu moodul, mis seni eksisteeris eraldi kursusena Naiskodukaitsel on väljaõppeliselt olnud pöörane ja murranguline aasta, sest kogu väljaõppe alustala ehk baasväljaõpet on märkimisväärselt uuendatud.

Revolutsioon Naiskodukaitse baasväljaõppes

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse