Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Raplas peeti ringkonnakogu Raplas peeti ringkonnakogu 6. märtsil peeti Alu mõisas traditsioonilist Naiskodukaitse Rapla ringkonna ringkonnakogu, kuhu kogunesid esindajad kõigist neljast jaoskonnast. Hiie jaoskonna esindus koos vastvalitutega Rapla ringkonna aastalõpu üritusel 2012 ← Eelmine Rapla jaoskond on arenguteel Järgmine → Mida kõike saab teha seebimassi ja papitükkidega Raplas peeti ringkonnakogu

Raplas peeti ringkonnakogu

Nele Pernits 8. märtsil 2013

6. märtsil peeti Alu mõisas traditsioonilist Naiskodukaitse Rapla ringkonna ringkonnakogu, kuhu kogunesid esindajad kõigist neljast jaoskonnast.

Peale koosoleku rakendamist andis esimest korda ringkonnakogu juhatanud Rapla ringkonna eelmisel aastal valitud esinaine Kristel Kaasiku ülevaate ringkonnas möödunud aastal toimunust. Erilisemana 2012. aasta tegevusest tõi ringkonna esinaine kahe üle-eestilise ürituse  - Naiskodukaitse koormusmatka ja fotokonkursi „Meie, naised“ korraldamise. Mõlemad üritused läksid igati hästi korda ja häbisse Rapla ringkond ei jäänud. Väga positiivsena võib välja tuua veel suure liikmete hulga, kes said baasväljaõppe möödunud aastal täies mahus läbituks. Head ja väga head oli veelgi, aga oli ka vajakajäämisi. Ringkonnakogu pidi endale otsa vaatama tõdedes fakti, et oodatud liikmeskonnakasvu möödunud aastal ei toimunud.

Raplas peeti ringkonnakogu
Rapla ringkonnakogulised 2013

Järgnevalt said järgemööda sõna kõigi jaoskondade esinaised andmaks ülevaadet oma jaoskondade tegemistest aasta jooksul. Rapla jaoskonna aruandest jääb kõlama saavutatud meie-tunne, suur omaürituste arv ning plaan hakata nüüdsest tegelema ka tõsisemate riigikaitseliste asjadega. Kaiu jaoskonna esinaine Miidi pindus andis väga pika ja põhjaliku ülevaate üritustest, kus jaoskonna liikmed aasta jooksul osalesid ja mida tegid. Hiie jaoskonna vastne esinaine Kaie Kensap-Kukk rääkis muutustest jaoskonna liikmeskonnas. Kaerepere jaoskonna aseesinaine Kristel Kesküla kirjeldas jaoskonna märkimisväärselt aktiivset liikmeskonda ja nende tegemisi.

Ringkonnakogu kinnitas veel ringkonna tegevussuunad aastaks 2013. Tegevussuundades on lähtutud Naiskodukaitse arengukavast ja Kaitseliidu ülema aastakäsust. Suurimateks väljakutseteks on ilmselt liikmeskonna suurendamine ning koostöö süvendamine kodutütardega, aga kindlasti ka Igapäevaturvalisuse kursuse läbiviimine külaelanikele Ohekatkus.

Loomulikult toimusid ka valimised. Ringkonna juhatuse uueks liikmeks sai Kaire Soomets Hiie jaoskonnast ja revisjonikomisjoni valiti tagasi Aime Tuhkanen samuti Hiie jaoskonnast.

Raplas peeti ringkonnakogu
Hiie jaoskonna esindus koos vastvalitutega Rapla ringkonna aastalõpu üritusel 2012

FastLion CMS

Raplas peeti ringkonnakogu

Raplas peeti ringkonnakogu

Peale koosoleku rakendamist andis esimest korda ringkonnakogu juhatanud Rapla ringkonna eelmisel aastal valitud esinaine Kristel Kaasiku ülevaate ringkonnas möödunud aastal toimunust Erilisemana 2012 6. märtsil peeti Alu mõisas traditsioonilist Naiskodukaitse Rapla ringkonna ringkonnakogu, kuhu kogunesid esindajad kõigist neljast jaoskonnast.

Raplas peeti ringkonnakogu

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse