Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Ohutushoid jõudis Viru ringkonda Ohutushoid jõudis Viru ringkonda 17. -19. märtsil toimus Rakveres Naiskodukaitse Ohutushoiu kursus. Kuna ohutushoiust saab peagi Naiskodukaitse viies baasväljaõppe moodul, siis seekord oli osaleda soovijaid isegi rohkem kui kohti. Viru maleva majas oli uusi teadmisi ning oskusi omandamas 17 naist. aastapäeva fotonäituse avamisega Järgmine → Reportaa¾ ellujäämiskoolituselt Ohutushoid jõudis Viru ringkonda

Ohutushoid jõudis Viru ringkonda

25. märtsil 2017

17.-19. märtsil toimus Rakveres Naiskodukaitse Ohutushoiu kursus. Kuna ohutushoiust saab peagi Naiskodukaitse viies baasväljaõppe moodul, siis seekord oli osaleda soovijaid isegi rohkem kui kohti. Viru maleva majas oli uusi teadmisi ning oskusi omandamas 17 naist.

Ohutushoid jõudis Viru ringkonda

Ajalugu on näidanud, et antud valdkond tekitab inimestes palju küsimusi ning naiskodukaitsjad on üksmeelselt arvamusel, et peaksime olema rohkem teadlikud sellest, kas, kuidas ja millal reageerida, mida teha ja mida mitte ning kuidas eelkõige kaitsta oma kodu ja peret.

Kursusel osalenud Liis Ambos kirjeldas kursust järgnevalt:
„Minu jaoks oli kursus väga oluline, sest lisas teadmisi, kuidas erinevate ohtude puhul käituda ning ohuolukordi ennetada. Teemasid oli palju ning nendesse sügavuti minna ei jõudnud, vaid saime neid pisut „nuusutada“. Kõige põnevam oli füüsilise enesekaitse tund, kus me saime praktiseerida erinevaid võtteid. Näiteks õppisime ründaja käehaardest vabanemist, erinevaid käe- ja jalalööke ning ohutut kukkumist. Kuna päev oli pikk olnud ja enesekaitse toimus laupäeva õhtupoolikul, siis oli uskumatu, et naistel oli nii palju energiat, et jõudsid kõik ilusti kaasa teha.

Samuti oli väga vahva see, kui pidime tegema erinevaid draama etteasteid. Igas etenduses oli oma õpimoment, näiteks kuidas käituda plahvatuse korral. Saime praktiseerida päästekomandos tulekustutiga elusa tule kustutamist, teadmisi kübervaldkonnast ja nõuandeid, kuidas looduses ohutult seigelda.“

Nagu Liis välja tõi, mahtusid kahe ja poole päeva sisse üldised juhised hädaolukorrast, kodu ja vara turvalisus, ohutusreeglid looduskeskkonnas, enesekaitse nii infokeskkonnas kui ka füüsilised võtted, tuleohutus ja käitumisjuhised relvakonflikti korral. Vaatamata tihedale ajagraafikule on kindlasti kõik kursuse läbinud naised antud teemadel hulga enesekindlamad ja teadlikumad ning see just Ohutushoiu kursuse eesmärk ongi.

FastLion CMS

Ohutushoid jõudis Viru ringkonda

Ohutushoid jõudis Viru ringkonda

Ajalugu on näidanud, et antud valdkond tekitab inimestes palju küsimusi ning naiskodukaitsjad on üksmeelselt arvamusel, et peaksime olema rohkem teadlikud sellest, kas, kuidas ja millal reageerida, mida teha ja mida mitte ning kuidas eelkõige kaitsta oma kodu ja peret Kursusel osalenud Liis Ambos kirjeldas kursust järgnevalt: „Minu jaoks oli kursus väga oluline, sest lisas teadmisi, kuidas erinevate ohtude puhul käituda ning ohuolukordi ennetada 17.-19. märtsil toimus Rakveres Naiskodukaitse Ohutushoiu kursus. Kuna ohutushoiust saab peagi Naiskodukaitse viies baasväljaõppe moodul, siis seekord oli osaleda soovijaid isegi rohkem kui kohti. Viru maleva majas oli uusi teadmisi ning oskusi omandamas 17 naist.

Ohutushoid jõudis Viru ringkonda

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse