Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitset ja Kaitseliitu tutvustav laager vanematele noortele kotkastele ja kodutütardele Naiskodukaitset ja Kaitseliitu tutvustav Foto: Kristi Aarelo ← Eelmine Järva-Jaani jaoskonda asus juhtima Tene Metsma Naiskodukaitset ja Kaitseliitu tutvustav laager vanematele noortele kotkastele ja kodutütardele

Naiskodukaitset ja Kaitseliitu tutvustav laager vanematele noortele kotkastele ja kodutütardele

Kerlin Tealane 2. aprillil 2023
Naiskodukaitset ja Kaitseliitu tutvustav laager vanematele noortele kotkastele ja kodutütardele
Foto: Risto Aarelo

31.märts-1.aprill toimus Naiskodukaitset ja Kaitseliitu tutvustav laager vanematele noortele kotkastele ja kodutütardele. Laager algas reedel tutvumisõhtuga. Vabas vestlusringis rääkisid noored oma rõõmudest ja muredest. Naiskodukaitsjad rääkisid enda kogemustest- mida tähendab olla vabatahtlikult riigikaitsja. Noored rääkisid avatult tänapäeva noorte maailmast ja naiskodukaitsjad rääkisid täiskasvanu maailmast. Jagati omavahel elus läbielatut- nii täiskasvanutel kui ka noortel oli üksteise lugusid kuuldes palju äratundmisrõõmu. Lõbus ja samas ka väga raskete teemadega õhtu lõppes meeleoluka muusikaõhtuga.

 

Laupäeva hommik algas noortel tuleohutus tunniga. Kaitseliitlane Jüri Hiiemäe rääkis noortele tuleohutusest- teoreetilise osa lõppedes mindi õue praktikat läbima.

 

Päeva alguses jagati noored nelja meeskonda ning rotatsiooni korras läbiti 5 töötuba: sideõpe, relvaõpe, ohutushoid, meditsiin ja kaardiõpe.

 

 

Relvaõppes õppisid noored tundma automaatrelva AK4 millel instruktor Risto Aarelo sõnul on omad miinused ja plussid. Instruktor Mario Reinu tutvustas noortele poolautomaatrelva M14 ja päris uut relva Rahe R20. Noored said selgeks relva ohutukäsitlemise ja relva ohutuks tegemise põhitõed. Noortes tekitas relvaõpe elevust ja tunti ka vastutust.

 

Ohutushoiu töötoas rääkisid instruktorid Tiia Riis ja Merike Sild evakuatsioonikotist, kriisivarudest ja olulistest telefoninumbritest. Vestlusringis said noored rääkida instruktoritega kaasa millised varud võiksid kodus olla. Noored said panna kokku oma evakuatsioonikoti. Samuti tutvuti avariikarbikesega kus on minivariandis olemas nii nuga, saag, tulesüütamisevahendid ja näljakustustamisvahendid.

 

Meditsiini töötoas õpetasid instruktorid Linda Blande, Kaili Kruustok ja Angelika Vahter noortele kuidas teha kaela-ja jäsemehaava rõhkside, õpiti elustamist ja staabilset külili asendit. Kõik noored said oma oskused proovile panna. Naiskodukaitsja Linda Blande kes igapäevaselt töötab tervishoiusüsteemis rääkis noortele oma kogemustest.

 

Sideõppes õppisid noored sideautos kaitseliitlase Annika Tamme käeall tundma raadiosaatja iCom hingeelu, kooditabelit ja sidepidamise reegleid. Kaitseliitlane Jaanus Tamme põnevad lood õppustest panid noored mõistma miks sidepidamises tuleb reeglitest rangelt kinni pidada.

 

Kaardiõppes pani instruktor Vallo Tamme noored peastarvutamisega kohe proovile. Kaardil olevad mm tuli arvutada meetriteks ja see tekitas noortes elevust, sest peastarvutamine ei ole teinekord nii kerge tulema. Noored õppisid selgeks asimuudi ja koordinaatide määramise. Ilma kompassita ei tasu metsa minna- see oli Vallo kindel soovitus. Nii naiskodukaitsjad kui ka kaitseliitlased ei pidanuks paljuks tulla noorte kõrval kaardiõppesse õpilase rolli.

 

Päev lõppes Järvamaa aasta 2022 kaitseliitlase Jaan Keerma ettepanekul kompleksülesandega. Noored läbisid viie töötoa kontrollpunktid ja näitasid mis neile laagrist on meeldejäänud. Relvaõppe kontrollpunktis tuli salve laadida, AK4 kokku panna ja airsoft relvaga liikuvat sihtmärki tabada. Laskmine tekitas taaskord noortes palju elevust. Ohutushoiu kontrollpunktis tuli kirjutada üles olulised telefoninumbrid, instruktorite eesmärk oli rõhutada seda, et kui tuleb teada kuhu pöörduda. Kui numbrid kipuvad ununema siis Ole valmis! Mobiilirakenduses on need alati olemas, ka ilma internetita. Side kontrollpunktis pidid noored raadiosaatjatega korrektse infovahetuse läbimängima. Meditsiini kontrollpunktis kehastusid instruktorid Kaili ja Angelika haavatuteks. Noortel tuli kaela- ja jäsemehaava korrektselt siduda. Kaardiõppes pidid noored igaüks eraldi ülesande lahendama. Leida tuli nii mitmedki asukohad. Kui noored olid oma vastused kirja pannud ei pidanud instruktor Vallo paljuks noortega koos vigadeparandust teha.

 

Kokkuvõttes täitis laager oma eesmärki. Nii kaitseliitlased, naiskodukaitsjad ja noored jäid kogetuga rahule. Noortele meeldis, et laager oli teistest erinev. Noored rääkisid päris avatult oma muredest ja soovitest. Naiskodukaitsjad ja kaitseliitlased kes laagris olid instruktorid ei tegutse noortejuhtidena seega oli ka neile kogu laager silmiavardav ja õpetlik. Kõik said ühiselt aru, et noored vajavad meid ja meie kogemusi, ning meie vajame noorte värsket maailmavaadet, sest tänased noored kotkad ja kodutütred on meie tulevik.

 

Laagri peakorraldajad Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaine ja Kaitseliidu Järva malevapealiku abi Kerlin Tealane ning Naiskodukaitse Järva ringkonna instruktor Merje Mihkelsaar tänavad kõiki julgeid noori kes laagris osalesid. Suured tänud kõikidele kaitseliitlastele ja naiskodukaitsjatele kes võtsid aega ja tulid noori õpetama. Ning eriti suured tänud meie laagri kokkadele Angela Reivik, Vera Kaitsa ja Anneli Kalle keda ka noored omaalgatuslikult pärast iga sööki rivistudes tänasid.

Naiskodukaitset ja Kaitseliitu tutvustav laager vanematele noortele kotkastele ja kodutütardele
Foto: Kristi Aarelo

FastLion CMS

Naiskodukaitset ja Kaitseliitu tutvustav

Naiskodukaitset ja Kaitseliitu tutvustav

Foto: Risto Aarelo 31 märts-1

Naiskodukaitset ja Kaitseliitu tutvustav laager vanematele noortele kotkastele ja kodutütardele

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse