Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming NKK 87. aastapäeval Koigi mõisas Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming Austatud Kaitseliidu ülem, head külalised, armsad naiskodukaitsjad Koigis 06. 09. 2014 aastapäeva Järgmine → Alutaguse ringkonna naiskodukaitsja An¾ela Voronova võitis laskmise MMil pronksmedali Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming NKK 87. aastapäeval Koigi mõisas

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming NKK 87. aastapäeval Koigi mõisas

Austatud Kaitseliidu ülem, head külalised, armsad naiskodukaitsjad

Koigis 06.09.2014

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming NKK 87. aastapäeval Koigi mõisas
Foto: Merle Rüütel

Meie ümber toimuvate sündmuste valguses oleme ilmselt kõik mõelnud tavapärasest enam eksistentsiaalsetele küsimustele – kas me oleme kaitstud, kas Eesti riik püsib, milline on Naiskodukaitse roll selles?! Mõned aastad tagasi leppisime kokku ja sõnastasime Naiskodukaitse väärtused. Täna näen, et need on tõesti ajatult meie organisatsiooni alustaladeks ja võtavad kokku kõik selle, mis me oleme ja näitavad teed ka sellele, kuhu me jõuda tahame.

 

Kõigepealt leppisime kokku, et meile on oluline pärimuse hoidmine ja sõnastasime selle ühena viiest Naiskodukaitse väärtustest. Tõesti, me võime öelda, et hoiame au sees organisatsiooni traditsioone ja rahvuslikke tavasid ning jäädvustame ja väärtustame organisatsiooni ajalugu. Meil on ajalookomisjon ja palju ajaloohuvilisi entusiaste, kellele on inspireeriv iga infokilluke meie esiemade tegemistest. Me kasutame uhkusega iga ajaloolist eset, fotot ja mälestust, mis aegade tagant meieni on jõudnud.

 

Ütleme, et Naiskodukaitse väärtus on organiseerumine naistena - Naiskodukaitse ühendab eri põlvkondadest ja erineva sotsiaalse taustaga tegusaid naisi, andes neile kõigile võimaluse mitmekülgseks ning kasulikuks ühiskondlikuks tegevuseks. Tõesti, me kogeme pidevalt, milline jõud on naiste koostegemisel, kui otsustatakse, et võtame ette ja teeme ära! Mõtleme kasvõi meie kindakudumisaktsioonidele või sinilillekampaaniale.

 

Kolmanda väärtusena rõhutame turvalisust. Naiskodukaitse aitab oma tegevuse ja hoiakutega kaasa turvalisema elukeskkonna loomisele. Me soovime, et iga Naiskodukaitse liige suudaks hädaolukorras ise hakkama saada ja ka teisi aidata. Me koolitame oma liikmeid esmaabi, kriisiabi ja igapäevaturvalisuse valdkondades.

 

Neljandaks väärtuseks on liikmete eneseareng, me pakume oma liikmetele eneseteostusvõimalusi ja hulgaliselt uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi. Ma arvan, et igaüks meist võiks üles lugeda lõputult positiivseid elamusi, mis on talle osaks saanud just tänu Naiskodukaitsele. Olgu need siis eneseületused sadade inimeste toitlustamisel, üliinimlikku pingutust nõudvad kangelasteod Pitka retkel või võimalus tõdemuseks, et inimeste juhtimine on täiesti teostatav ettevõtmine.

 

Ja lõpuks jõuan meie viienda väärtuseni, mille pärast ma õigupoolest kogu selle teema oma kõnesse võtsin. Me ütleme, et oluline on vastutus. Naiskodukaitse koondab liikmeid, kes tunnetavad oma vastutust isamaa ja ühiskonna ees ning on vajadusel valmis kiiresti reageerima täitmaks vabatahtlikult oma riigikaitselisi kohustusi. Me loodame jätkuvalt, et meie valmisolekut pole tarvis kunagi testida kõige keerulisemates situatsioonides, ent me peame olema valmis! Ma soovin, et iga naiskodukaitsja mõtleks sellele, milleks on tema valmis, millist vastutust on tema valmis võtma?!

 

Ma tegelikult usun ja tean, et toetudes kõigele eelnevale me oleme valmis võtma vastutust! Meil on tugev organisatsioon ja me töötame selle nimel, et see saaks veelgi tugevamaks. Kuigi me ise oleme kriitilised ja seame järjest kõrgemaid eesmärke, võime siiski uhkusega tõdeda, et meie jaoskondade üldkoosolekud vastavad ilma mööndusteta esindusdemokraatia põhimõtetele, meie liikmemaksude tasumise määr on kõrge ning liikmete aktiivsusnäitajad muljetavaldavad. Ilmselt võib siinkohal kergitada kulmu ja küsida, kuidas on sellised tühised administratiivsed nüansid seotud vastutuse ja valmisolekuga? Mina arvan, et seos on üks-ühene, meie organisatsioonikultuur rajaneb korrektsusel ja kohusetundel ja see loob tugeva aluse mistahes ülesande täitmiseks!

 

Tahaksin tähelepanu pöörata veel ühele teemale. Naiskodukaitse siseselt on ikka tekitanud vastakaid arvamusi eesmärgid liikmeskonna suurendamiseks. Leitakse, et meid on juba piisavalt või et me ei suuda ju tegeleda olemasolevate liikmetegagi. Ma ei saa sellega jätkuvalt kuidagi nõustuda. Küsimus pole ju vaid selles, kas suudame oma tänaste liikmetega täita tänaseid ülesandeid. Meie eesmärgiks on kaasata võimalikult suurt hulka eesti naisi riigikaitse valdkonda, anda neile baasteadmised sellest, kuidas iseendaga toime tulla tavapärasest erinevas olukorras ning julgustada neid võtma vastutust Eesti riigi püsimise eest!

 

Head naiskodukaitsjad, tänan Teid kõiki tehtud töö eest ja soovin Teile head Naiskodukaitse aastapäeva!

FastLion CMS

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming

Foto: Merle Rüütel Meie ümber toimuvate sündmuste valguses oleme ilmselt kõik mõelnud tavapärasest enam eksistentsiaalsetele küsimustele – kas me oleme kaitstud, kas Eesti riik püsib, milline on Naiskodukaitse roll selles?! Mõned aastad tagasi leppisime kokku ja sõnastasime Naiskodukaitse väärtused Täna näen, et need on tõesti ajatult meie organisatsiooni alustaladeks ja võtavad kokku kõik selle, mis me oleme ja näitavad teed ka sellele, kuhu me jõuda tahame Austatud Kaitseliidu ülem, head külalised, armsad naiskodukaitsjadKoigis 06.09.2014

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming NKK 87. aastapäeval Koigi mõisas

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse