Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Kersti Podmo¹enski - meie ringkonna „Aasta naiskodukaitsja 2019“ kandidaat Kersti Podmo¹enski - meie Kersti astus Naiskodukaitsesse 2000. aasta kevadel ja annab seniajani endast maksimumi. Järgmine → Detsember – Narva retk, jaoskondade aasta kokkuvõtete tegemine ja jõulupeod Kersti Podmo¹enski - meie ringkonna „Aasta naiskodukaitsja 2019“ kandidaat

Kersti Podmo¹enski - meie ringkonna „Aasta naiskodukaitsja 2019“ kandidaat

Elle Vinni 2. dets. 2019

Kersti astus Naiskodukaitsesse 2000. aasta kevadel ja annab seniajani endast maksimumi.

Kersti Podmo¹enski - meie ringkonna „Aasta naiskodukaitsja 2019“ kandidaat
NKK esmaabivõistluse 2. koht

Kersti astus Naiskodukaitse Tartu  ringkonda 2000. aasta kevadel läbides kohe ka baasväljaõpped. Peagi sai temast Tartu jaoskonna esinaine ja edasi juba ringkonna aseesinaine.  Kersti oli Tartu aegadel ka metsas müttaja ja mudas roomaja, läbi teinud mitmeid Naiskodukaitse koormusmatku,  võistelnud nii Sookollil kui muudel patrullvõistlustel ja käinud võistlemas Norraski. Tema vabatahtliku aja jooksul on ta olnud aktiivne tegutseja ja pidevalt pildil.

2007. aastal sai Kerstist Põhja piirkonna vanem. Ühel hetkel sai kirg meditsiini vastu temast võitu ja ta lahkus palgalise kohalt, et oma töökarjääri jätkata meedikuna. Täna on ta Alutaguse ringkonna tegevliige. Ta on andnud nõusoleku ka loodava evakuatsioonigrupi  meditsiinirühma juhiks hakata.

Kersti Podmo¹enski - meie ringkonna „Aasta naiskodukaitsja 2019“ kandidaat
Koolitamas

Ma ei mäleta, mis ajast ma Kerstit tunnen. Minu mälus on ta aegade algusest olemas olnud ja esimesed mälestused temast on kui tulihingelisest ja eriti särtsakast noorest naisest, kes meeleheitlikult oma seisukohti kaitses. Tema eestvedamisel sai alguse parameediku, esmaabi instruktori ja nüüd ka sanitarikursus, mis on väga populaarsed. Ma ei paku üle, kui väidan, et meditsiinieriala on saanud tema elu missiooniks. Alustas ta amatöörina, aga tänaseks on ta ennast koolitanud nii palju, et töötab elukutselise meedikuna ja kahjuks palgaliselt ametikohalt Naiskodukaitsest lahkunud, sest meditsiin köitis teda enam. Õnneks on ta vabatahtlikuna täpselt sama aktiivne ja südikas kui palgatöötajana.

Kersti Podmo¹enski - meie ringkonna „Aasta naiskodukaitsja 2019“ kandidaat
Võistlusel

Kersti on kui hall kardinal. Ta ei ole küll meie ringkonna meditsiinierialagrupi juht, kuid hoiab kogu aeg näppu pulsil. Tema eestvedamisel on meie ringkond saanud väga heal tasemel meditsiinierialast täiendkoolitust. Ringkonnas on Kersti eestvedamisel viis nädalavahetust kestev sanitarikursus ellu äratatud, mis ei ole populaarne mitte ainult meie ringkonna naiste hulgas, vaid ka Kaitseliidu meeste hulgas. Kersti õpetajana ei tee allahindlust - et peaaegu oskad ja sellest piisab. Tema ootab vähemalt väga heal tasemel sooritatud ülesannet ja ta mässab sinuga nii kaua kuni selle tulemuse saavutad.

Kersti Podmo¹enski - meie ringkonna „Aasta naiskodukaitsja 2019“ kandidaat
Õppusel Siil väliskohtunikke juhendamas

Kersti on Kaitseliidu Koolis läbinud  instruktorikursuse, instruktor-treeneri kursuse, väljaõppe  tehnoloogia kursuse,  Naiskodukaitse jaoskonna esinaise kursuse, juhtimiskursuse kõik tasemed, tule- ja veeohutuse põhikursused, erakorralise meditsiini kursuse, rühmaparameediku erialakursuse, esmaabi põhikursuse. Kersti viib nii meie kui teistes ringkondades läbi baasväljaõppe esmaabi moodulit. Ta on kui hea haldjas, kes õpetab ja juhendab kõikide ringkondade esmaabimoodulite läbiviijaid, esmaabi täiendõppe õpetajaid ja loomulikult sanitarikursuse instruktoreid.

Ma ei ole oma pika staa¾i ajal kohanud kedagi teist, kes kogu selle tegevuse juures nii tagasihoidlikuks on soovinud jääda. 

Kersti on väga positiivse ellusuhtumisega tulihingeline organisatsiooni liige. Tema antud lubadusi võib alati uskuda ja oma abistava käe ulatab ta olenemata sellest, kui palju energiat see temalt võtab. 

Kersti Podmo¹enski - meie ringkonna „Aasta naiskodukaitsja 2019“ kandidaat
Võistlustel kaaslastega
Kersti Podmo¹enski - meie ringkonna „Aasta naiskodukaitsja 2019“ kandidaat
Väike puhkemoment

Fotod: Naiskodukaitse, Tiina Raudmäe, Ave Paavo

FastLion CMS

Kersti Podmo¹enski - meie

Kersti Podmo¹enski - meie

NKK esmaabivõistluse 2 koht Kersti astus Naiskodukaitse Tartu ringkonda 2000 Kersti astus Naiskodukaitsesse 2000. aasta kevadel ja annab seniajani endast maksimumi.

Kersti Podmo¹enski - meie ringkonna „Aasta naiskodukaitsja 2019“ kandidaat

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse