Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid Laupäeval, 28. jaanuaril kogunevad Tartusse vSpa konverentsikeskusse Kaitseliidu ja tema nais- ning noorteorganisatsioonide eelmisel aastal enim väljapaistnud liikmed. Ta on tõeline eeskuju! ← Eelmine Naiskodukaitse esinaine võõrustas heategevuslikku teeõhtut Järgmine → Aasta naiskodukaitsja 2022 on Kristi Randla Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid

26. jaan. 2023

Laupäeval, 28. jaanuaril kogunevad Tartusse vSpa konverentsikeskusse Kaitseliidu ja tema nais- ning noorteorganisatsioonide eelmisel aastal enim väljapaistnud liikmed.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid

Pidulikul tunnustusgalal osaleb ligi 90 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, noorkotkast, kodutütart ning noortejuhti kõikjalt Eestist. Konkurss toimub juba 13. korda. Järgnevalt tutvustame aasta naiskodukaitsja 2022 nominente.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid
Kersti Altpere (foto: Leena Tammets)

KERSTI ALTPERE
Alutaguse ringkond
Kersti juhib Alutaguse ringkonda ning on organisatsiooni liige 2018. aastast. Ta on valinud endale kombatandi rolli, tema ametikohaks on sidemees. Kersti suhtub oma vabatahtlikku töösse suure kohusetunde ja positiivsusega, ei karda raskusi ning suudab iga muret väga tasakaalukalt ja pooli valimata analüüsida. Teda jätkub nii oma kodujaoskonna kui ka ringkonna tegemistesse. Kersti on väljas igat laadi ürituse puhul, on see siis üksuse väljaõpe, relvaõpe, orienteerumine, kultuuriprojekt või isiklike oskuste täiendamine.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid
Maris Lilleväli

MARIS LILLEVÄLI
Harju ringkond
Maris on juba pea 20-aastase staa¾iga naiskodukaitsja. Ta on Harju ringkonna meditsiini erialagrupi juhiabi, vabatahtlik instruktor esmaabi ja organisatsiooniõpetuse moodulitel, evakuatsioonirühma meditsiinimeeskonna liige ning jaoskonna revisjonikomisjoni liige. Ta koolitab Naiskodukaitses üle Eesti, õpetab Kaitseliidu esmaabi põhikursusel, Harju maleva korraldatud riigikaitselaagrites, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste laagrites ja võistlustel jne. Maris on ehe näide, kuidas Naiskodukaitse organisatsioon võimaldab tegevusi naise erinevates eluetappides ja vaja on vaid sisemise tule ja tahtega väärt naist. Maris on hea eeskuju – algusaastatel ise palju õppides, pere kõrvalt veidi väiksemas mahus osaledes, eraeluliste õpingute kaudu saadud teadmisi rakendades organisatsiooni väljaõppes. Nüüd kui lapsed juba suuremad, on Marise panus väljaõppevaldkonnas hindamatu.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid
Angela Vahtra

ANGELA VAHTRA
Jõgeva ringkond
Angela liitus Naiskodukaitsega 2016. aastal. Ta on väga aktiivne naiskodukaitsja, kellel on organisatsioonis mitu rolli, kuid südamelähedased on toitlustamisega seotud ülesanded. Ta on tõestanud end korduvalt sellega, et suudab ka keeruliste õppuste käigus teha toidu kalkulatsioonid ajas pidevalt muutuvate inimeste arvu korral. Väljaspool koduringkonda on ta sellel aastal osalenud üle-eestilisel Noorte Kotkaste ja Kodutütarde suurlaagris Läsnal ning rahvusvahelisel sõjalis-sportlikul võistlusel Pitka retk 2022. Lühikesest etteteatamisest hoolimata tuli ta välja suurõppusele „Okas 2022“, tegeledes jätkuvalt toitlustamisega ja seda suuremates kogustes kui tavapäraselt. Eriti tähelepanuväärne on asjaolu, et seda kõike teeb ta nelja lapse ja töö kõrvalt, olles alati valmis kaasa lööma olenemata aasta- või kellaajast. Sellise andumuse ja panustamisvõimega toitlustajaid on üle Eesti vähe.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid
Piret Saul

PIRET SAUL

Järva ringkond

Järva ringkonna aseesinaine Piret on Naiskodukaitsesse kuulunud juba 18 aastat ning usub, et see on valmistanud teda ette erinevates olukordades hakkama saamiseks ja teiste abistamiseks. Organisatsioonis on ta täitnud erinevaid rolle, hetkel on ta lisaks vabatahtlikule juhtimisele tegus ka formeerijana ning tegeleb laskespordiga. Lisaks aitab ta kaasa toitlustuses ja täiendab end meditsiinigrupis - et olla igapäevaelus piisavalt pädev reageerima.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid
Kerli Tael (foto Kalle Kollin)

KERLI TAEL
Lääne ringkond
Kerli tuli Naiskodukaitsesse peaaegu viis aastat tagasi. Ta on Risti jaoskonna aseesinaine ning seda, et talle meeldib juhtida ja jaoskonna asju korraldada, on tema kõikidest tegudest näha. Tema initsiatiivil on aastate jooksul liitunud Risti jaoskonnaga uusi liikmeid. Kerli on uutele toeks ning aitab neil kohaneda. Kerlil on Ristil ka oma noorterühm - ta on kaasahaarav noortejuht, kes on noorte tegevuste mitmekesistamisel leidlik ning initsiatiivikas. Mitmed tema algatatud üritused on juba traditsiooniks kujunenud, ta on ettevõtlik, kaasakiskuv ja abivalmis kõikide ürituste läbiviimisel.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid
Aike Meekler

AIKE MEEKLER
Põlva ringkond
Aike on Kanepi jaoskonna esinaine, ringkonna avalike suhete grupi juht, koordineerib väsimatult igal aastal Põlva ringkonnas sinilillekampaaniat ja juhib vabariiklikul tasandil ka sümboolikakomisjoni. Lisaks eelnevale veab ta Põlva ringkonnas erinevaid töögruppe, kirjutab ise artikleid ja kajastusi Naiskodukaitse tegevuse kohta kohalikku lehte. Aike jõuab palju ja tahab alati rohkem. Just tema suure töö tulemus oli 2021. a sügisel koos terve jaoskonnaga saadud Kanepi valla aunimetus: „ Aasta vabatahtlik töö või isamaaline tegevus“. Aike on ka vabatahtlik organisatsiooniõpetuse ja ohutushoiu instruktor. Kriisiolukorras tõttab Aike ikka appi - nii panustas ta 2020. aastal COVID-kriisi lahendamisse ja möödunud aasta kevadel tegutses vabatahtlikuna Ukraina sõjapõgenike vastuvõtukeskuses.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid
Pille Kullamä

PILLE KULLAMÄ
Pärnumaa ringkond
Pille põhiline tegevusvaldkond on seotud militaarse poolega: relvad ja laskmised ning metsas sõdurielu elamine on talle hingelähedased. Ta on osalenud arvukatel laskepäevadel ja laskeharjutustel, linnalahingu taktikalisel õppusel, rannakaitse õppustel, taktika- ja meditsiiniõppustel.
Ise korraldajana või abijõuna on ta väljas olnud “Ole valmis!” ohutushoiulaagris, samuti on ta aidanud sõdurioskuste baasväljaõpet korraldada. Lisaks eelnevale lööb Pille aktiivselt kaasa Kaitseliidu korraldatud väljaõppeüritustel abilise ja abiinstruktorina. Relvavennad Kaitseliidust hindavad teda kõrgelt. Kamraadid nimetavad teda kõige entusiastlikumaks, motiveerivamaks ja rõõmsamaks naiseks, kes on toeks, kui on vaja raskusi ületada.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid
Kristel Kaasiku (foto: Taimo Lehtsalu)

KRISTEL KAASIKU
Rapla ringkond
Kristel on Naiskodukaitse liige olnud 20 aastat ja kogu selle aja ka järjepidevalt aktiivselt tegutsenud. Tal on juba aastaid ametikoht maakaitseüksuses ning ta on mitmekordne Eesti meister laskmises. Lisaks viib Kristel Rapla ringkonnas iga-aastaselt läbi baasväljaõppe sõdurioskuste moodulit ja on aastaid panustanud vabatahtliku juhina, läbi aastate on ta olnud juhtivatel kohtadel alates jaoskonna tasandist kuni ringkonna esinaiseni välja. Kristel on noortejuht, kelle algatusel ja eestvedamisel toimus Raplamaal juba teist aastat järjest kodutütardele ja noorkotkastele militaarne ja mitmeetapiline Oskustelaager. Samuti on ta kaasa löönud mitmete erinevate laagrite ja retkede korralduses.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid
Ellen Kask

ELLEN KASK
Saaremaa ringkond
Ellen Kask on pikaajaline Naiskodukaitse liige ning tegutseb praegu evakuatsioonirühma meditsiinigrupi liikmena. Ta on Saaremaa ringkonna üks loojatest ja arendajatest - ta on olnud Saaremaa ringkonna esinaine, kuulunud mitu korda ringkonna juhatusse ning olnud ka Naiskodukaitse keskjuhatuse liige. Kirjeldamaks Elleni panust Saaremaa ringkonna tegemistesse on kõige lihtsam öelda, et temal on alati "käsi pulsil". Süvitsi minemine ajaloo kirjutamisel, kõikide eeskirjade ja juhendite järgimisel silma peal hoidmine, meeldetuletused noorematele ja selged seisukohad Naiskodukaitse väärtustes on mõned märksõnad pikaaegsele vabatahtlikule tööle. 2022. aastal on Ellen lisaks Naiskodukaitses tegutsemisele ja Ukraina põgenike aitamisele õla alla pannud ka kogukondlikule tööle, mille kasutegur praegusel keerulisel ajal on olnud erilise tähtsusega. Ellen Kask on juhtfiguur sõna parimas tähenduses, kellele julgelt võib toetuda.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid
Erle Nõgene

ERLE NÕGENE
Sakala ringkond
Erle on Viljandi jaoskonna juhatuse aseesinaine ja naiskodukaitsja juba üle viie aasta. Ta kuulub side ja staabi erialagruppi ning erinevaid väljaõppeid läbides sai talle peagi selgeks, et just staabiassistendi tegevus on see, mis teda köidab. Staabiassistendi kursuse lõpetamine sai teoks sellel aastal. Erle teine kirg on toitlustamine, kus ta võtab julgelt vastutuse järelkasvu koolitamise eest ja koordineerib kasvõi sadadele inimestele kõhutäie valmistamist. Ta on tõeline meeskonnamängija, kes oskab innustada ja kaasata just nii nagu naiskodukaitsja seda teha võikski. Ükskõik kui raske ülesanne saab täidetud korrektselt ning on imetlusväärne, kuidas ta teeb seda kõike justkui muuseas, möödaminnes ja nautides.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid
Annely Koolmann

ANNELY KOOLMANN
Tallinn ringkond
Annely on olnud naiskodukaitsja juba 2013. aastast, tema kireks on töö väliköögis ja ka vabatahtliku instruktorina, kes väsimatu innuga oma välitoitlustuse teadmisi jagab. Kui esmalt tundub, et tegemist on väga aktiivse toitlustajaga, siis tegelikult ei ole toitlustamine tema ainuke tööpõld. Sama suure panuse annab ta oma jaoskonda juhtides ning liikmetele mentoriks olles. Jaoskonna koos hoidmine, noore jaoskonna juhatuse suunamine, delegeerimine, uute liikmetega tegelemine – see kõik ei olnud lihtne, eriti 2022. aasta liikmeskonna kasvu arvestades. Annely juhitavas jaoskonnas on juba pea 80 liiget, keda ta toetab väga siiralt nende Naiskodukaitse teekonna valimisel. Töö kiidab tegijat ja nii on tema jaoskond hetkel ka üks aktiivsemaid ringkonnas. Lisaks on Annely tulihingeline värbaja, kel löövad Naiskodukaitsest rääkides alati silmad särama.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid
Marina Liinar

MARINA LIINAR
Tartu ringkond
Marina on Naiskodukaitse liige juba 2015. aastast ning kuni 2022 a. veebruarini tegutsenud Elva jaoskonnas entusiastliku, sütitava, motiveeriva ning tõelist eeskuju pakkuva esinaisena. Hetkel täidab ta olude sunnil jaoskonna esinaise ülesandeid kohusetäitja rollis. Marina on tegev avalike suhete ja toitlustuse erialagruppides ning on aastaid toitlustusgruppi ka eest vedanud. Lisaks aktiivsele Elva jaoskonna juhtimisele, kuulus ta ka Tartu ringkonna juhatusse ning tegutseb teadliku, osava ning oma laialdast kogemustepagasit jagava instruktorina. Ta lööb aktiivselt kaasa väljaõppe ja erinevate ürituste korraldamisel. Suurima ja mõjusama panuse on Marina möödunud aastal andnud Ukraina sõjalise kriisi tõttu tekkinud olukordade lahendamisse: ta on väga aktiivselt aidanud Ukraina peredel leida eluase, eluks vajalikke esemeid, luua tugivõrgustikku. Ta on olnud mentoriks, toeks ja alusmüüriks nende perede jaoks. Marina on olnud ja on ka edaspidi nende jaoks üks olulisemaid tugisambaid.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid
Janika Kurvits

JANIKA KURVITS
Valga ringkond
Janika on Naiskodukaitses juba üle viie aasta. Ta on Valga jaoskonna esinaine, vabatahtlik instruktor ning leidnud rakenduse evakuatsioonirühma koosseisus. Janika on end aktiivselt koolitanud ning annab nüüd saadud teadmisi edasi nii Naiskodukaitse sees kui ka nt abikoolitajana riigikaitselaagrites. Lisaks on ta ka väga aktiivne organisatsiooni tutvustaja kõikvõimalikel avalikel üritustel. Janikast on saanud nii mõnelegi ringkonna liikmele nö mitteametlik mentor, kellelt julgetakse küsida ka nö rumalaid küsimusi.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid
Reet Saari

REET SAARI
Viru ringkond
Reet astus Naiskodukaitse liikmeks sooviga panustada just militaarses suunas. Ta läbis kohe esimesel aastal kogu baasväljaõppe ja hakkas Kirde maakaitseringkonnas panustama jalaväekompanii koosseisus. Täna juhib ta Kirde maakaitseringkonna jalaväekompaniis naiskodukaitsjatest koosnevat jagu ning on oma 5-aastase liikmestaa¾i jooksul panustanud riigikaitsesse ligikaudu 2000 vabatahtlikku tundi. Ta on suurepärane juht ja eeskujuks kõigile teistele liikmetele. Ta on konkreetne ja aus ning oskab juhina näha tervikpilti, aga samas arvestab iga inimese tugevate ja nõrkade külgedega. Reet on aktiivselt osa võtnud erinevatest Kaitseliidu poolt korraldatavatest õppustest, seda nii kodu- kui ka välismaal, muuhulgas on ta jõudnud nii Ukraina paraadile kui ka Poola piirile kaitsepiire ehitama.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid
Kristi Randla

KRISTI RANDLA
Võrumaa ringkond
Kristi on olnud Naiskodukaitse liige juba 16 aastat, algselt Põlva ning nüüd Võrumaa ringkonna liikmena. Ta on vabatahtliku juhina olnud valitud mitmetele ametikohtadele, seda nii jaoskonna juhatusse, ringkonna esinaiseks kui ka ringkonna aseesinaiseks. Hetkel täidab ta Lõuna-Võru jaoskonna aseesinaise ametikohta. Kristi teeb alati oma tööd südamega. Ta on naiskodukaitsesse panustanud aastaid ja teeb seda arvatavasti kuni pensionini ja siis ka veel edasi. Kristi on alati väga hoolas oma kohustuste täitmises ja samas võtma ka lisa vastutust. Ta hoolitseb selle eest, et ohutushoiu baasväljaõppes oleks alati korralik tuleohutuse osa ja et koostöö kohaliku Päästeametiga sujuks. Kuigi Kristi on alati millegagi rakkes, olgu selleks siis kool, töö või Naiskodukaitse, leiab ta aega kõigi probleemide lahendamiseks ning aitamiseks. Ta on väga hea motiveerija ning on koolitanud välja uue generatsiooni patrullvõistlustel käijaid. Ta on tõeline eeskuju!

FastLion CMS

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid

Pidulikul tunnustusgalal osaleb ligi 90 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, noorkotkast, kodutütart ning noortejuhti kõikjalt Eestist Konkurss toimub juba 13 Laupäeval, 28. jaanuaril kogunevad Tartusse vSpa konverentsikeskusse Kaitseliidu ja tema nais- ning noorteorganisatsioonide eelmisel aastal enim väljapaistnud liikmed.

Aasta naiskodukaitsja 2022 nominendid

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse