Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed Võidutule viivad maakondadesse aktiivne Tänavused Võidutule toojad on igast malevast aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane , keda seovad perekondlikud sidemed. Paraad ← Eelmine Naiskodukaitsjad kogusid heategevuskampaania „Anname au!“ raames ligi 25 000 eurot Järgmine → Laulu- ja tantsupeoliste lõunasöögi eest hoolitseb üle saja naiskodukaitsja Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed

16. juunil 2014

Tänavused Võidutule toojad on igast malevast aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane , keda seovad perekondlikud sidemed.

Tuletoojad viivad muinas- ja mälestustulest liidetud ning presidendi poolt teele läkitatud Võidutule keskselt Võidupüha paraadilt Valgas kodumaakondadesse.

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Foto: Erakogu

 

Alutaguse (Ida-Virumaa)

 

Kairi ja Tarmo Anton

Kairi Anton on väga kohusetundlik Naiskodukaitse liige. Alati abivalmis ja usaldusväärne inimene. Tegevused Naiskodukaitse liikmena on muutnud Kairi jutukamaks ja julgemaks naiseks. Alati on nõu ja ettepanekutega abis. On läbinud Välikoka kursuse, tegeleb aktiivselt toitlustamise toetamisega Kaitseliidu erinevate sündmuste tähistamisel ja ka väljaõppeüritustel. Kairi ja Tarmo peres kasvavad kaksikud poisid, kes kuuluvad Alutaguse maleva Noorte Kotkaste organisatsiooni.

 

Kpt Tarmo Anton on aktiivne kaitseliitlane, kes võtab aktiivselt osa pea kõikidest malevas toimuvatest väljaõppeüritustest. Jõhvi malevkonna pealikuna ametis 2011. aastast. Malevkonna liikmed austavad ja hindavad teda tema lojaalsuse ja aususe eest. Tarmol on oma kaheliikmeline bänd, kus ta täidab laulja osa. Maleva pidulikud sündmused viiakse alati läbi Tarmo Antoni juhtiva käe all, kus tema on konferansjee rollis.

 

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Janek Võsu tütrega. Foto: Erakogu

Harju

Terje ja Janek Võsu

Terje Võsu astus Kaitseliidu tegevliikmeks Naiskodukaitse Harju ringkonda käesoleva aasta alguses, kuid vabatahtliku noortejuhina alustas tegevust juba aastal 2010. Terje on aktiivne ning pühendunud noortejuht, kes koos abikaasa Janek Võsuga juhib aastast 2011 Jüri rühma. Terje on tubli Kaitseliidu tegevliige, pühendunud vabatahtlik noortejuht, hooliv abikaasa ja peagi kolme lapse armastav ema.  Mis saakski olla parem eesmärk ja ülesanne kui kasvatada uut isamaad armastavat põlvkonda.

 

Janek Võsu alustas tegevust Kaitseliidus 2010. aastal vabatahtliku noortejuhina, Kaitseliidu Harju maleva Kose malevkonna tegevliige on ta aastast 2013. Janek on aktiivne ning pühendunud noortejuht, kes koos abikaasa Terje Võsuga juhib aastast 2011 Jüri rühma. Mai alguses korraldasid ja viisid abikaasad Janek ja Terje Võsu maleva noorteorganisatsioonide suurürituse patrullvõistluse "Luureretk 2014“, kus osales ligikaudu 100 noort. Väljaspool Kaitseliitu on Janek peremees Remmelga talus ja peagi kolme lapse pühendunud isa.

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Foto: Liina Laurikainen

 

Jõgeva

 

Ilje ja Jaak Laurikainen

 

Ilje Laurikainen on Naiskodukaitse tegevliige alates 2002. aasta veebruarist, kuulunud Torma jaoskonna juhatusse. Osaleb aktiivselt ringkonna ja jaoskonna töös, aitab korraldada üritusi. Suhtub temale antud ülesannetesse väga kohusetundlikult. Peres kasvab 2 last, peagi lisandub kolmas.

Nooremveebel Jaak Laurikainen on Kaitseliidu tegevliige alates 1997. aasta juulikuust. Osaleb aktiivselt maleva tegevuses, suhtub temale antud ülesannetesse väga kohusetundlikult. Jaak Laurikainen kuulub ka abipolitseinike ridadesse. Sel aastal valiti Jaak Torma üksikkompanii juhatuse liikmeks.

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Foto: Johannes Martin Saar

 

Järva

 

Taive ja Raid Saar

 

Nooremleitnant Taive Saar on samuti Kaitseliidu Järva maleva liige alates 2000. aasta augustikuust, mil ta alustas oma tegevust Kaitseliidus vabatahtliku teavituspealikuna. Naiskodukaitses on Taive Saar alates 2001. aastast, hetkel on Järva ringkonna Türi jaoskonna juhatuse liige. Taive on naiskodukaitsja, kes kannab elukestva ja ennastjuhtiva õppimise väärtusi- ta on läbinud suurel hulgal Kaitseliidu kooli kursuseid, lõpetanud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes erialaohvitseride baaskursuse ja täiendanud end erinevatel kursustel väljaspool Kaitseliitu. Tema näol on tegemist ka naiskodukaitsjaga, kellel on alati huvitavad ideed ja vaatenurgad, mistõttu on ta andud suure panuse Järva ringkonna arengusse. Taive ja Raidi peres kasvab kolm last, neist noorim on Järva maleva noorkotkas, täiskasvanuikka jõudnud tütred aga on olnud Järva maleva kodutütred.

 

Veebel Raid Saar on Kaitseliidu Järva maleva liige alates 2000. aasta augustikuust. Oma tegevust alustas Kaitseliidus sidepealikuna olles edukas ja hinnatud erialaspetsialist. Vabatahtlikuna on ta sihikindel ja teotahteline kaitseliitlane, kes end pidevalt valitud erialal täiendab. Lisaks tegevusele Kaitseliidus panustab Raid Saar järelkasvule. Noorte Kotkaste rühmapealikuna kasutab ta oma kogemusi ja oskusi – tema ideedele baseeruvad noorte suve- ja metsalaagrid pakuvad noorliikmetele palju põnevust, väljakutseid ning metsas ellujäämise oskusi.

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Foto: Erakogu

 

Lääne

Eda Tamme ja Silver Hinno

Eda Tamme liitus Naiskodukaitsega 2010. aastal. Ühe hooga tegi ta läbi kõik Naiskodukaitse baasväljaõppe moodulid ja sõduri baaskursuse. Eda on väga sportlik ja osalenud nii oma maleva võistlustel (patrullvõistlus „Valge Laev” ja rännakmatk „Tihu Kevad”), kui ka vabariiklikel ja piirkondlikel koormusmatkadel üle Eesti. Lisaks on ta läbinud ka staabiassistentide baaskursuse ja mentorprogrammi koolituse. Tavaelus on Eda lasteaiaõpetaja, millega pälvides 2011. aastal Aasta Õpetaja tiitli. Juba maast-madalast kasvatab ta lastes isamaalisust.  Eda on väga hea ema, kelle peres kasvab kaks poega, tänu kellele leidis ta muuhulgas tee Naiskodukaitsesse. Lisaks vajavad tema hoolitsevat kätt suur aed ja majapidamine. Veel jagub tal energiat minna igal teisipäevaõhtul Linnamäe kultuurimajja, kus rahvatantsurühm „Oru Marid“ oma tantsuoskust lihvib.
Sõbrad ütlevad Eda kohta, et temaga võib ette võtta ükskõik mida ja minna ükskõik kuhu. Eda ise ütleb, et talle meeldivad suvi, rokkmuusika ja makaronid juustuga!

Eda Tamme poeg Silver Hinno on Kaitseliidu noorliige alates 2012.aastast, enne seda oli 7 aastat aktiivne noorkotkas ja vabatahtlik juht. Kaitseliitu astudes läbis Silver koheselt sõduri baaskursuse. Aktiivne osaleja kõikidel Lääne maleva  väljaõppe- ja seltskonnaüritustel. Lisaks eelnevale on fotograafiahuvilisena korduvalt osalenud koostööõppuse „Orkaan“, Võidupüha paraadide, maleva väljaõppe, spordi-ja seltskonnaürituste ning noorte kotkaste ürituste jäädvustamisel.   Aktiivse sportlasena korduvalt osalenud võistlustel „Mini Erna“, „Valge Laev“, kui ka vabariiklikel ja piirkondlikel võistlustel üle Eesti. Käesolevaks ajaks esitanud avalduse tegevliikmeks astumiseks. Silveri tegemisi noorkotkana on kõrgelt tunnustatud - Eeskujuliku noorkotka märk 2014.

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Foto: Enn Sutting

 

Hiiumaa

Küllike ja Tõno Tammeveski

Küllike Tammeveski on täpne, rõõmsameelne, otsekohene ja põhjalik - millegagi algust tehes läheb alati võiduka lõpuni välja. Kui ta on andnud oma nõusoleku, siis ta seda ka täidab. Temas on tegutsemise kindlust ja katsetamise julgust. Ta ei ole allaandja vaid on võitleja. Küllikesel on alati oma arvamus ja ta ei pelga seda teistelegi öelda. Küllike on väga aktiivne, loov, hooliv, ausameelne, analüüsiv ja naerusuine. Ikka on tal mõni põhjendatud  vaimukus varuks. Tema peale saab alati loota! Selle aasta kevadest on Küllike valitud ka NKK Lääne ringkonna juhatuse liikmeks. Tõno ja Küllike  on täiskasvanud poja ning tütre vanemad ning sealjuures ka tütrepoja õnnelikud vanavanemad.

 

Kapral Tõno Tammeveski astus Kaitseliidu tegevliikmeks 2010.aastal, samal ajal ühines Naiskodukaitsegaga tema abikaasa, ning poeg liitus Kaitseliiduga. Tõno on aktiivne osaleja Lääne Maleva  ja Hiiumaa malevkonnas väljaõppe- ja seltskonnaüritustel. On korduvalt osalenud õppekogunemistel, koostööõppusel „Orkaan“ ja Võidupüha paraadidel. Aktiivne sportlane orienteerumises. Tõno on täpne, rõõmsameelne, otsekohene ja põhjalik - millegagi algust tehes läheb alati võiduka lõpuni välja. Kui ta on andnud oma nõusoleku, siis ta seda ka täidab. Temas on tegutsemise kindlust ja katsetamise julgust. Ta ei ole allaandja vaid on võitleja.

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Foto: Erakogu

 

Põlva

 

Sille Kingla ja Rivo Rebane

Sille Kingla kuulub Naiskodukaitsesse alates 2006. aasta juuni kuust. Naiskodukaitsesse ajendas teda tulema tema kaitseliitlasest elukaaslane Rivo. Sille oli Põlva ringkonna aasta naiskodukaitsja 2013. Sillel ja Rivol kodus kasvab kaks last  - tütar ja poeg.  Sillet võib iseloomustada sõnadega – positiivne, täpne, nõudlik, sportlik ja  kohusetundlik.

Rivo Rebane astus Kaitseliidu liikmeks 2002. aastal ning sellest ajast osaleb ta aktiivselt KL Põlva maleva ja Räpina Üksikkompanii tegevuses. Alates 2014 aastast õpib Rivo Rebane nooremallohvitseri kursusel Kaitseliidu Koolis. Kaaslased hindavad Rivot, kui sõbralikku  ja abivalmis võitluskaaslast ning ta on oma käitumisega eeskujuks teistele maleva liikmetele. Vaba aja pühendab Rivo oma pereliikmetele ning abistades oma elukaaslast Naiskodukaitse tegevuses.

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Foto: Erakogu

 

Pärnumaa

 

Jana ja Jaanus Ots

Pärnu Haiglas psühhoterapeudina töötav Jana Ots on Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna liige alates 2011. aastast. Käesolevast aastast on Jana valitud Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna esinaiseks. Matkamist ja loodust armastava naisena on Jana võtnud enda kanda matkade korraldamise ning käivitanud esmaabi erialagrupi ja viib läbi psühhosotsiaalset esmaabi koolitust – tema käivitatud koolitused on osutunud väga menukaks. Jana, koos teiste naiskodukaitsjatega võtavad aktiivselt osa ka Kaitseliidu Pärnumaa maleva Rannakaitse rühma õppustest. Lühikese aja jooksul on jõudnud Jana läbida Kaitseliidu koolis ja malevas mitmed kursused. Perekond Otsa lapsed on samuti Kaitseliiduga seotud.

 

Eraettevõtja lipnik Jaanus Ots on Kaitseliidu Pärnumaa maleva aktiivne liige alates 2008. aastast. 2012. aasta sügisest asus Jaanus alul taaslooma ja siis ka juhtima Rannakaitse rühma ,millest on tänaseks saanud üks aktiivsemaid ja kiiremini kasvavaid rühmi Pärnumaa malevas. Jaanus kaasab Rannakaitse rühma tegemistesse ka naiskodukaitsjaid õpetades neile vajadusel relvade käsitlemist ja teisi sõdurioskusi. Jaanus Ots on läbinud Kaitseliidu nooremallohvitseri kursuse ja rühmaülema kursuse ning osaleb aktiivselt ka muudel Kaitseliidu kooli ja Pärnumaa maleva poolt korraldatavatel kursustel.  Peale selle on Jaanus Ots OPER (otsi-päästa-evakueeri rühm) liige. Aktiivse inimese ja hea suhtlejana osaleb ta aktiivselt  ka organisatsiooni tutvustatavatel üritustel.

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Foto: Erakogu

 

Rapla

 

Kaire ja Sven Soomets

 

Kaire Soomets kuulub Naiskodukaitsesse alates 2001. aasta veebruarikuust ja kuulub hetkel Rapla ringkonna juhatusse. Kaire on aktiivselt Hiie jaoskonda toonud uusi liikmeid ning on neile mentoriks. Kaire korraldab erinevaid õppusi jaoskonna ja ringkonna tasandil. Sel aastal õpetas ta välja koormusmatka naiskonna, tulemuseks oli edukas 3. koht Naiskodukaitse koormusmatkal. Kaire on osavõtlik ja abivalmis, alati olemas.  Suurepärane kaaslane, kellele võib alati kindel olla.

 

Nooremleitnant Sven Soomets on Kaitseliidu liige alates 1994. aasta detsembrikuust.  Ta on näide pikaajalisest pühendumisest ja eeskujulikust vabatahtlikust teenistusest meie riigi kaitsevõime ja turvalisuse tagamisel.  Ta on alati innustamas ning õpetamas, kaasvõitlejaid toetamas ning end täiendamas. Ta on määratud Hiie kompanii jalaväerühma pealiku ametikohale ning kuulub hetkel maleva juhatusse.

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Foto: Irina Mägi

 

Saaremaa

 

Margit ja Jaan Tätte

 

Margit Tätte liitus Naiskodukaitsega 2013. aastal.  Osalenud õppustel usinalt nii õppurina kui ka tagajana. Ta on väga tubli toitlustaja ning ka meditsiin pole talle võõras. Aktiivselt lööb ta kaasa oma jaoskonna töös ning toetab ringkonna teisi jaoskondi ning on abiks olnud ka Kodutütarde talgulaagri korraldamisel.

Nooremseersant Jaan Tätte on Saaremaa maleva liige alates 2012. aastast ja esindab väikesaartel paiknevaid Saaremaa maleva allüksuseid. Lisaks valmisolekule kaitsta oma kodusaart on Kaitseliidul oluline roll ka väikesaarte elanike toetamisel nende eluliste murede lahendamisel ning ühistegevuse ja seltsielu korraldamisel. Muude toredate ettevõtmiste kõrval on Jaan Tätte eestvedamisel  ja kõigi saareelanike osavõtul korraldatud Vabariigi aastapäeva paraadi ka Vilsandi saarel.

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Foto: Erakogu

 

Sakala (Viljandimaa)

 

Kairi ja Andu Heinsoo

 

Kapral Kairi Heinsoo on riigikaitseliste organisatsioonidega seotud olnud juba 1994. aastast, mil ta teenis Kaitseväe Peastaabi Autokompaniis. 1998. aastal liitus Kairi Kaitseliiduga. Naiskodukaitsesse tuli Kairi Heinsoo 2011 aastal. Kairi on tegelenud omal initsiatiivil lasketreeningute läbiviimisega tegevliikmete ja Kodutütarde  laskeoskuse parandamiseks ning on selles valdkonnas saavutanud silmapaistvalt häid tulemusi. On osalenud ise erinevatel laskevõistlustel, kus on saavutanud suurepäraseid tulemusi ka maailma konkurentsis. Kairi on heatahtlik ja alati abivalmis. Kairi ja Andu on tunnustatud ja tuntud laskesportlased. Kairil on laskespordis suurmeistri staatus ja 17 individuaalset Eesti meistri medalit. Ta on laskespordis püstitanud 6 Eesti rekordit ja  kuulub aastat 1993 Eesti koondisesse. Andu on laskespordis püstitanud 3 Eesti rekordit. On tulnud 1990-2013 19 korda individuaalselt Eesti meistriks ja 22 korda meeskondlikult. Andu ja Kairi peres kasvab kolm last, kellest vanim on tegus kaitseliitlane Sakala malevas.

 

Kapral Andu Heinsoo liitus 1990. aastal loodud riigikaitseorganisatsiooniga Kodukaitse 1993. aastal. Kaitseliidu liige on Andu alates 1996. aastast.  Ametikoha järgi on Andu Heinsoo staabi-ja tagalakompanii  tuletoetusrühma 2.tuletoetusjao jaopealik. Kaitseliitlasena on ta silma paistnud heade tulemustega laskevõistlustel. Võtab aktiivselt osa kaitseliidu ja maleva õppustest, arendab edukalt kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate laskeoskusi ning abistab alati kui võimalik. Andu on motiveeritud, kohustundlik ja abivalmis kaitseliitlane.

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Foto: Marika Talpas-Taltsepp

 

Tallinn

Sirle Baldesport-Märss ja Tõnu Märss

Sirle Baldesport-Märss võeti Naiskodukaitse Tallinna ringkonna Põhja jaoskonda vastu 2001. aastal algul NKK Tallinna ringkonna Toompea jaoskonna liikmeks, kuid seoses uue jaoskonna loomisega sai temast peagi NKK Tallinna ringkonna Põhja jaoskonna liige. 2003. aastal jätkus vabatahtlikuna karjäär NKK Tallinna ringkonna esinaisena ja seejärel juba NKK keskjuhatuse liikmena. Sirle on andnud suure panuse NKK toitlustuse erialagruppi tegevusse (tal on ka vastav haridus ja töö tsiviilelus), on olnud Tallinna ringkonna aasta naiskodukaitsja 2010,  võitnud NKK koormusmatka, osalenud Erna retkel ja Utrial. Sirle on väga sportlik ja alati innustab teisi, uutesse liikmetesse suhtub ta väga toetavalt.

Vanemveebel Tõnu Märss astus Kaitseliidu Tallinna maleva liikmeks 15. juulil 1992 ning alates 1997. aastast on ta tegevteenistuses sidepealiku ametikohal. 1993-2003 oli Põhja kompanii/malevkonna pealik.
Ühes 1997 aasta soovituskirjas on toonane maleva staabiülem leitnant Eduard Nikkari iseloomustanud Tõnu Märssi alljärgnevalt „Räägib vähe ja teiste liigsest jutukusest eriti lugu ei pea“. Teenistuslehtedes on ka kirjas, et 1997. ja 1999. aastal on toonane nooremveebel Tõnu Märss olnud ka lühiajaliselt malevapealiku ülesannetes.

 

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Foto: Eha Jakobson

 

Tartu

 

Virge Prank-Vijard ja Raivo Prank

Virge Prank-Vijard on Naiskodukaitse liige 2000. aastast, Akadeemilises jaoskonnas. Hetkel teist ametiaega järjest (alates 2009. a) ringkonna esinaine. Tegutseb organisatsiooniõpetuse instruktorina ja formeerijana. Hetkel Tartu Ülikooli ajaloo eriala doktoriõppes, töötab õppetöö arendusjuhina ja ajaloo õpetajana H. Elleri nimelises Tartu muusikakoolis. Prankide peres kasvab 3 tulevast noorkotkast – 10-aastane Ervin ning 8-aastased kaksikud Herbert ja Hubert.

Lipnik Raivo Prank on Kaitseliidu Tartu maleva Akadeemilise malevkonna liige 1996. aastast. Lahingukompanii tankitõrjekahurirühma liige.  Lõpetas 2013. a Võru Lahingukoolis reservohvitseride baaskursuse. Osalenud lisaks rühmaõppustele Lahingukompanii koosseisus reservõppekogunemisel 2002, 2006, 2009, Kevadtorm 2005 ja 2014. Lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna, hetkel sama teaduskonna doktoriõppes, töötab Tartu Vanglas.

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Foto: Rein Säinas

 

Valgamaa

Merje ja Valdeko Nielson

Merje Nielson asus Valgamaa malevasse tööle 2005.aasta novembrist. Oli Valga üksikkompanii liige. naiskodukaitsesse astus aastal 2000. Kogu Merje  vaba aeg on seotud Kaitseliiduga. Tütred Mareli ja Janeli astusid kodutütarde organisatsiooni 2006.aastal. Valgamaa maleva tänavustel tuletoojatel Valdeko ja Merje Nielsonil on Võidupühal ning selle eel ja järel tähistamist küllaga. Enne Võidupüha lõpetavad kooli nende kaks tütart. Mareli üheksandat ja Janeli kaheteistkümnendat klassi. Lisaks on mõlemal tütrel ka sünnipäev tulekul . Vanemal tütrel 23. juunil ning nooremal 25. juunil. Lisaks tähistavad nad tänavu 23. juunil oma tutvumise 20. aastapäeva.

 

Kapten Valdeko Nielson on kaitseliitlane olnud juba ajast, kui teenis Piirivalveametis. 2005. aasta jaanuarist asus ta Valgamaa malevasse tööle. On olnud väljaõppeülem, staabiülem, vaneminstruktor. Tegevteenistusest lahkus 2008. aastal. On olnud SA Valga Isamaalise Püsiekspositsiooni arendusjuht, hetkel on ta SA Taheva Sanatooriumis arendusjuht ja kasvataja, kes tegeleb asenduskodu lastega. Valdeko on Valgamaa maleva üksikkompanii liige,  osaleb väljaõppes ja suurematel üritustel. Kuulub ka maleva revisjonikomisjoni. Oma vähest vaba aega sisustab Valdeko Nielson aga majapidamistöödega ning vahel tegeleb ka oma hobiga – kalapüügiga.

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Foto: Hannes Reinomägi

 

Viru (Lääne-Virumaa)

Vaike ja Urmas Porval

Vaike Porval on väga pikaajaline Naiskodukaitse Viru ringkonna tegevliige. Üks Viru ringkonna Tapa jaoskonna loojatest, olles ise korduvalt ka jaoskonna esinaine ning aseesinaine. Vaike puhul on tegemist väga tubli laskesportlasega, kes esindanud  Viru malevat tulemuslikult mitmetel laskevõistlustel. Lisaks on ta toitlustajaks enamikel Viru maleva väliüritustel  ning tegeleb ka toitlustamise baasväljaõppe läbiviimisega uutele liikmetele. Positiivse hoiakuga inimene, kes alati valmis toetama nõu ja jõuga nii kaitseliidu, naiskodukaitse kui noorteorganisatsioonide tegevust. Tegemist on väga rõõmsalmeelse ja pühendunud perekonnaga, kes järjepidevalt läbi aastate andnud suure panuse Viru maleva organisatsioonide tegevustesse.

Vaike poeg seersant Urmas Porval on ülimalt aktiivne ja sihikindel kaitseliitlane, kes leiab alati aja ning võimaluse Kaitseliidu tegevuses kaasalöömiseks. Võtab osa enamikest väljaõppeüritustest,  andes suure panuse oma üksuse väljaõppe eesmärkide saavutamiseks. Alati heatujuline ning üksusekaaslastele eeskujuks oma asjaliku, positiivse ning motiveeritud suhtumisega.

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed
Foto: Erakogu

 

Võrumaa

Marina ja Marek Kõva

Marina Kõva on Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna liige alates 2009. aastast. Enne seda on ta olnud noorteinstruktor Valgas ja vabatahtlik noortejuht Võrus. Ta on Võrumaa ringkonna juhatuse liige ning  mentor. Marina on aktiivne, kohusetundlik, otsekohene, tore kaaslane. Teda võib raskes olukorras usaldada ja ta toetab kõiki. Tal on head ja läbimõeldud ideed ja plaanid ning ta teeb kõik selleks, et need asjad saavad ellu viidud.  Ta on aktiivne nii naiskodukaitsjana kui ka noortejuhina. Marekul ja Marinal on kaks last: tütar Janeli on kodutütar ning poeg Kristjan on noorkotkas. Mõlemad on tublid ja osalevad nii maakondlikel kui ka vabariiklikel üritustel.

 

Vanemseersant Marek Kõva on Kaitseliidus alates 2010. aasta novembrist. Rõuge-Vastseliina üksikkompanii tuletoetusrühma liige; läbinud tankitõrje kahuri erialakursuse 2011. Osalenud jao, rühma ja kompanii taseme õppustel.

 

Võidupühal, 23. juunil saab Valgas lisaks kell 11.00 algavale paraadile Kesk tänaval vaadata kell 9.00 Võidutule süütamist ja tuletooja medalite kätteandmist Vabadussõja ausamba juures. Kell 9.45 algab oikumeeniline Võidupüha jumalateenistus EELK Valga Jaani kirikus. Keskne Võidupüha paraad toimub Valgas teist korda, esmakordselt oli see piirilinnas 1999. aastal. Pärast paraadi on Valga-Valka piiril avatud kaitseväe ja Kaitseliidu lahingutehnika näitus, kus jagatakse ka sõdurisuppi. Kui ilm on hüva, teevad paraadist ülelennu ka Eesti Õhuväe, PPA Lennusalga, Kaitseliidu ja NATO lennukid.

Võidupüha üritused toimuvad Kaitseliidu eestvedamisel ka kõigis teistes Eesti maakondades. Võidupüha on Eesti riigipüha, mida peetakse 23. juunil alates aastast 1934. Sellega tähistatakse Eesti vägede võitu Võnnu lahingus Landeswehri üle 23. juunil 1919.

FastLion CMS

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne

Tuletoojad viivad muinas- ja mälestustulest liidetud ning presidendi poolt teele läkitatud Võidutule keskselt Võidupüha paraadilt Valgas kodumaakondadesse Foto: Erakogu Alutaguse (Ida-Virumaa) Kairi ja Tarmo Anton Kairi Anton on väga kohusetundlik Naiskodukaitse liige Tänavused Võidutule toojad on igast malevast aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane , keda seovad perekondlikud sidemed.

Võidutule viivad maakondadesse aktiivne naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse