Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Võidupüha tuletoojad Võidupüha tuletoojad Sel aastal on tuletoojateks aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitsja nominendid. Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valiti sel aastal teist korda, eesmärgiks on tunnustada parimaid vabatahtlikke. Foto: Rauno Volmar, Eesti Päevaleht ← Eelmine Vesine laupäev merel Järgmine → Võidupüha ja Maakaitsepäev ringkondades Võidupüha tuletoojad

Võidupüha tuletoojad

23. juunil 2012

Sel aastal on tuletoojateks aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitsja nominendid. Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valiti sel aastal teist korda, eesmärgiks on tunnustada parimaid vabatahtlikke.

Aasta kaitseliitlane ja aasta naiskodukaitsja kuulutatakse traditsiooniliselt välja Kaitseliidu taasloomise aastapäeval, 17. veebruaril. Sel aastal möödus 22 aastat päevast, mil Järvakandis taasloodi Kaitseliit rahva omaalgatuse korras jätkuvalt kestva Nõukogude okupatsiooni oludes.

 

Iive Rohtla                  NKK Alutaguse ringkond

Avinurme jaoskonna asutamisest alates on Iive alustanud jaoskonna aseesinaisena ja edasi liikunud ikka tõusvas joones. Rohtla on olnud ka maleva juhatuse liige 2004-2007 aastatel ja Naiskodukaitse keskjuhatuse liige 2008-2011.aastal, aastast 2008 on ta juba teist ametiaega ringkonna esinaine.

Rohtla on aastaid olnud Naiskodukaitse ja Kaitseliidu välikoka kursusel õpetajaks ja praktikal ERNA baaslaagris grupi juhendajaks. 2011.aastal võttis ta enda kanda kaks väga vastutusrikast ja töörohket ülesannet. Iive juhtida on toitlustuse erialagrupp, tegemist on erialagrupiga mille töö maht on erialagruppidest kõige suurem. Teiseks on ta ka Avinurme formeerimispunkti ülem.

Rohtla on olnud teiseks emaks Alutaguse noortele liikmetele ja oma välikoka õpilastele. Alati rõõmsameelne ja õigluse eest võitleja, tegus ja tubli. Lisaks organisatsiooni tegemistele on ta tubliks vanaemaks oma 7 lapselapsele.

 

Aet Kala                      NKK Harju ringkond

Naiskodukaitse Harju ringkonna tegevliige 2008. aastast. 2008-2010 Keila jaoskonna aseesinaine. 2011. aastast Keila jaoskonna esinaine, ja toitlustuse erialagrupi juht. Sellest ajast käib ringkonna, noorteorganisatsioonide ja maleva toitlustamise tagamine tema eestvedamisel. Noorte üritustel jagab näpunäiteid noorkotkastele ja kodutütardele, kuidas välitingimustes toitu valmistada.

Ta on tubli Kaitseliidu kooli külastaja ning läbinud oma viie liikmeksoleku aasta jooksul erinevaid Naiskodukaitse juhile olulisi kursusi. Tänu sellele tekkis temas huvi jagada teadmisi ka teistele. Nii on ta eelneval aastal mitmetel kordadel Kaitseliidu koolis ka õpetajarollis üles astunud ning ringkonnas väljaõpet läbi viinud.

 

Ede Pähn             NKK Jõgeva ringkond                       

Naiskodukaitse tegevliige alates 2001. Aastast, NKK Lääne piirkonna vanem alates 2005. aastast ja 2008-2009 NKK Jõgeva ringkonna palgaline instruktor.

Ta on tunnustatud autoriteediks ja heaks eeskujuks, olgu tegu siis orienteerumise, laskmise, koormusmatkal osalemise, side- ja staabi erialaga tegelemise või hoopis kudumisega. Oma teadmisi on edasi andnud vabatahtliku instruktorina  naiskodukaitsjatele ning laagrites noortele kotkastele ja kodutütardele. Osalenud Erna Retkel nii võistlejana kui NKK poolse koordinaatorina.

2010-2011 Noorte Kotkaste Kammeri rühma juhendaja.

 

Tiiu Laaneoks             NKK Järva ringkond

Järva maleva liige alates 1998. aastast ja Naiskodukaitse tegevliige alates 2001. aastast. Ta on kuulunud pikalt jaoskonna juhatusse, olles seal järjepidevuse kandjana toeks noorematele.

Tiiu Laaneoks on läbinud välikoka, toitlustusgrupi juhi ja instruktori kursuse ning on oma teadmisi lahkelt ka teistele jaganud. Ta on hinnatud just suurte kogemustega praktikuna, kellelt on palju õppida.

Lisaks on temaga sõlmitud kokkulepped on alati kindlad ja usaldusväärsed. On tunda, et Naiskodukaitse tegevuses osalemine ja organisatsiooni areng läheb talle väga korda ning tema panus ringkonna arengusse on mõõtmatu.


Maire Kruus               NKK Lääne ringkond

NKK tegevliige alates 2003. aastast. Kodutütarde rühma „Liblikad“ rühmavanem.  Enne kui ta leidis tee Naiskodukaitsesse, tegeles ta aasta jagu kodutütarde ja noorkotkastega. Esimesele naiste üritusele sattumine muutis palju tema mõtlemises ja suhtumises Naiskodukaitsesse. Nüüd, kus ta jagab oma südant ning aega kahe organisatsiooni vahel on mõnikord tunne, et muuks enam aega ei jäägi.

Kruus on operatiivne sideautos ning suurlaagrite kontrollpunktides kohtunikuna. Samuti on Kruusil silma formeerijana, teades täpselt, kus laos vajalik varustus asub ning mida kellelegi tarvis. Esmaabiinstruktori kursuse läbinuna on ta asendamatu nii laste ning naiste erinevates laagrites, kui ka maleva laskepäevadel või –võistlustel meditsiinilise poole tagajana.

 

Karin Rünkorg                        NKK Lääne ringkond

NKK Lääne ringkonna tegevliige alates 2000. aastast. Pikaajalise teenistuse jooksul on silmapaistvalt ja eeskujulikult täitnud oma teenistusülesandeid ning olnud toitlustaja maleva ja ringkonna üritustel. On valitud NKK Lääne ringkonna aseesinaiseks.

                                  

Kristi Randla               NKK Põlva malev

Pühendunud NKK arendamisse, edendamisse. Aktiivne ja sõbralik kõigi vastu. Motiveeriv, aktiivne ja teisi kaasa haarav. Temast kiirgab südamlikkust, arukust, on hea huumorimeelega ning hea juhendaja. On nagu Hunt Kriimsilm seitsme ametiga.

 

Maie Pitsal                 NKK Pärnumaa ringkond     

NKK Pärnumaa ringkonna aktiivne liige alates 2006. aastast ja esinaine alates 2011. aastast. Võtab osa pea kõikidest NKK Pärnumaa ringkonna õppustest ja üritustest ning ka Kaitseliidu õppusest (Orkaan).

Teda iseloomustatakse kui abivalmis head spetsialisti erinevates valdkondades – nii toitlustamisel, esmaabis, laskevõistlustel kui ka vajadusel autojuhina. 

 

Nele Sarrapik             NKK Rapla ringkond 

Aasta naiskodukaitsja 2011.

Kuulub NKK-sse alates 2001. aastast, esmalt Tartu ringkonda ja alates 2010. aastast Rapla ringkonda.

Eelmise aasta alul võttis vastu Rapla ringkonna Rapla jaoskonna esinaise ametikoha ning on end pühendanud jaoskonna töö edendamisse. Ta on väga töökas ja väga loov. Ta suudab ära teha üksi umbes kolme nö tavalise inimese töö. Lisaks sellele on tal ka väga kõrged nõuded enda ja teiste töö kvaliteedile. Ta tegeleb pidevalt enesetäiendamise ja õppimisega, et olla kõigega kursis ning julgustab ka teisi sama tegema.

 

Evelin Lappalainen    NKK Sakala ringkond           

Naiskodukaitse Sakala ringkonna tegevliige alates 2002. aastast. 2003-2011 oli ta Suure-Jaani jaoskonna esinaine ning käesoleval ajal täidab Suure-Jaani jaoskonna aseesinaise ning ringkonna juhatuse liikme kohustusi.

Tema tegevus NKK liikmena on alati olnud teistele eeskujuks.

Ta on tubli ja aktiivne, samas mitte ka püsimatu igasse ilmakaarde hüpleja. Lihtsalt selline „multitalent“, kes saab hakkama nii rännakutel ussidega kui ka laagrites noortega. Tal on suurepärane võime vaigistada nii hüsteerikuid kui ka ehmunud lapsi.

Ka relvadega on ta sõber, käib ise harjutamas ja ei väsi teistele seletamast, kui oluline on töökus ja visadus tulemuste saavutamiseks. 2011 kevadel oli Lappalainen nii lasketreeningute eestvedajaks kui ka osaleja praktiliselt kõikides treeningutes. Tema kasvandike arvel on rohkearvulised sportlikud võidud ja saavutused ning seda mitte ainult laskmises. Sakala ringkonna side ja staabigrupp saavutas Lappalaineni juhendamisel 2011. aastal erialagruppide võistlusel I koha.

 

Rita Loel                     NKK Saaremaa ringkond

Rita Loel on olnud Naiskodukaitse liige alates 1994. aastast. Ta on kuulunud NKK keskjuhatusse 1994-1997, 1999-2002, 2003-2006. Tema eestvedamisel taastati nii NKK Saaremaa kui ka Harju ringkond. Mõlemas on ta olnud esinaiseks pikki aastaid. Ta on väga aktiivne NKK Saaremaa ringkonna ajaloo uurija ning NKK ja KL tegemiste kajastaja meedias. Tema eestvedamisel on Saaremaa sõduripoisid saanud juba kolm aastat järjest jõuludeks soojad sokid. Tema algatusel hakati valima Saaremaal aasta ema ja isa.

 

Elisa Sammelselg        NKK Tallinna ringkond

Elisa Sammelselg on NKK liige 2007. aastast. Ta on olnud mitmetel valitud ametikohtadel – Lääne jaoskonna juhatuse liige, Lääne jaoskonna esinaine. Praegu on ta ringkonna aseesinaine ja Lääne jaoskonna revisjonikomisjoni liige. Ta on viinud läbi üle-Eestilisi projekte, olles kahel aastal NKK fotokonkursi projektijuht. Viinud läbi ringkonna üritusi alustades sõjalisest väljaõppest ja lõpetades seltskondlike koosviibimistega.

 

Eda Leola                    NKK Tartu ringkond 

NKK liige alates 2007. aastast. Osalenud aktiivselt reservõppekogunemistel (sh Kevadtorm 2011) ning teistel maleva õppustel väliköögimeeskonna koosseisus. Ringkonna juhatuse liige. Erialagrupi (spordigrupp) juht, lisaks kuulub avalike suhete ja toitlustuse erialagruppidesse.

On andnud märkimisväärse panuse sporditegevuse propageerimisel. Ta on innustaja. Mingi müstilise väega suudab ta oma kaaslastesse sisendada jõudu ja enesekindlust, et miski pole ületamatult keeruline ja ilmvõimatu. Tema eestvõtmisel on komplekteeritud mitmeid spordi- ja patrullvõistluste naiskondi, kus esialgu kartlikest neidudest on hiljem saanud tõelised sõjalis-sportlike võistluste fanaatikud.

 

Piret Vahtra               NKK Valgamaa ringkond

Piret Vahtra on Valga ringkonna asutajaliige. Ta on igati näidanud oma aktiivsust, vastutulelikkust, heatahtlikkust ja isamaalisust, võttes osa erinevatest võistlustest, üritustest ja õppustest.

 

Urve Rosenberg         NKK Viru ringkond   

NKK liige alates 2001. aastast,  2010. aastast maleva juhatuse liige ja alates 2012. aastast maleva revisjonikomisjoni liige. NKK Viru ringkonna esinaine alates 2009. aastast ja välitoitlustuse rühma juht. Rosenberg korraldab edukalt Viru ringkonna tegevust ja viib läbi erinevaid õppusi ning üritusi ringkonna liikmetele. Samuti aktiivne Kodutütarde ja Noorte Kotkaste ürituste korraldamisel.

 

Ludmilla Kordemets       NKK Võrumaa ringkond

NKK liige alates 2001. aastast. Võrumaa ringkonna esinaine 2007-2012. Ringkonna toitlustamise õppuste ning ürituste korraldaja ja läbiviija. Naiskodukaitse organisatsiooni arendaja.

Võidupüha tuletoojad
Foto: Rauno Volmar, Eesti Päevaleht

FastLion CMS

Võidupüha tuletoojad

Võidupüha tuletoojad

Aasta kaitseliitlane ja aasta naiskodukaitsja kuulutatakse traditsiooniliselt välja Kaitseliidu taasloomise aastapäeval, 17 veebruaril Sel aastal on tuletoojateks aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitsja nominendid. Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valiti sel aastal teist korda, eesmärgiks on tunnustada parimaid vabatahtlikke.

Võidupüha tuletoojad

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse