Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Vanavaemate päev kui kultuuriline pärand Vanavaemate päev kui kultuuriline Tänane vanavanemate päev kutsub meid meenutama mitte ainult oma peretraditsioone ja väärtusi, vaid ka laiemat kultuurilist pärandit, mis on meile edasi antud. See on oluline ka, kui mõtlen Naiskodukaitsele, sest meie organisatsioon toob kokku erinevate põlvkondade naised. Samuti on meile oluliseks väärtuseks Naiskodukaitse vaaremade ehk meie ajalooliste eelkäijate eeskujude järgimine. Vanavanemate päev on seega hea aeg meenutada, kui tähtis on talletada mineviku õppetunnid ja edastada need edasi, et tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus ja areng. Soojad tervitused kõigile meie liikmetele, kes on ise juba vanaemad! ← Eelmine Kamavaht moosiga ja kartulipuder viineritega ehk traditsioone ei tohi murda Järgmine → Heimlich, kompass ja kamavaht ehk sügisene baasväljaõppenädalavahetus Tartu ringkonnas Vanavaemate päev kui kultuuriline pärand

Vanavaemate päev kui kultuuriline pärand

Kadi Kass 10. sept. 2023

Tänane vanavanemate päev kutsub meid meenutama mitte ainult oma peretraditsioone ja väärtusi, vaid ka laiemat kultuurilist pärandit, mis on meile edasi antud. See on oluline ka, kui mõtlen Naiskodukaitsele, sest meie organisatsioon toob kokku erinevate põlvkondade naised. Samuti on meile oluliseks väärtuseks Naiskodukaitse vaaremade ehk meie ajalooliste eelkäijate eeskujude järgimine. Vanavanemate päev on seega hea aeg meenutada, kui tähtis on talletada mineviku õppetunnid ja edastada need edasi, et tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus ja areng.

Naiskodukaitse on pühendunud naiste oskuste arendamisele, nende kaasamisele ühiskonnaellu ja ühise eesmärgi nimel töötamisele. Vanavanemate päev pani mind mõtlema, et viis, kuidas seda tehakse, on oma olemuslikult sarnane põlvkondlikule õppele. Nii nagu vanavanemad annavad isikliku eeskuju, tegevusse kaasamise ja juhendamisega edasi oma teadmisi ja oskusi noorematele põlvedele, on ka Naiskodukaitse koolitusmudel üles ehitatud üksteiselt õppimisele ja kogemuste vahetamisele. Füüsiline vanusevahe või reaalelu positsioon ei ole oluline. Tähtis on jagamispõhimõte, üksteise võimestamine ja teadmiste edsaiandmise väärtustamine. Seda võib teha nii oma isikliku eeskujuga, organisatsiooni sisekoolitustel ametliku instruktorina või siis hoopis mentorina uuele juhile või värskele liikmele toeks olles. Oluline on, et organisatsiooni uued põlvkonnad saavad õppida varem liitunud kaaslastelt mitte ainult militaarseid või kriisiennetuse teadmisi ja oskusi, vaid ka juhtimist, meeskonnatööd, vastutustunnet ja lihtsalt inimeseks olemise kunsti. 

Kogemuste vahetamine on teine oluline aspekt Naiskodukaitse tegevuses. Igasugune organisatsioon areneb ja kasvab, tuginedes mineviku kogemustele ja õppides minevikus tehtud vigadest. Vanavanemate päeva puhul on see eriti oluline, sest see meenutab meile, et minevikus tehtud otsused ja pühendumus on kujundanud meie praeguseid võimalusi ja tulevikuväljavaateid. See vastastikusus, üksteiselt õppimine ja elukestva õppe põhimõtteid järgiv ja kogemuste jagamine on hindamatu väärtusega, sest see aitab nii säilitada traditsioone kui ka arendada uusi oskusi ning ideid. Moodsa sõnaga võiks seda, kuidas Naiskodukaitses jätkub esivanematelt õpitud viisil tarkuste ja kogemuste edasikandmine, võrrelda teadmusjuhtimisega. See tähendab, et organisatsioon säilitab ja jagab oma teadmisi ning oskusi tulevaste põlvkondade jaoks. 

Naiskodukaitse on eluaegne organisatsioon. Seega, kui valid selle pühendumise, siis saad vastu erilise organisatsiooni ja inimesed, kelle vaim saadab sind eluteel, pisut nagu meie vanavanemate puhulgi.  Elukaareülene võimalus panustada endale sobival viisil kogukonda, on naiste elu eri etappe arvestades eriti tänuväärt võimalus. See on eriline ka meie nooruskultuslikus ühiskonnas. Elutarkuse ja kogemuse väärtustamine on põhimõte, mille edasikandmine ka teistesse eluvaldkondadesse võib aidata meie ühist väärtusruumi parandada.

Kui eelnevalt oli juttu selles, mida ühele organisatsioonile annavad vanemad liikmed, siis ei tohi unustada vastastikkust. Vanavanemate päev on meeldetuletus ka sellest, et meie elu rikkust ei mõõdeta ainult sellega, mida me suudame füüsiliselt teha, vaid ka sellega, kuidas me hoolitseme nende eest, kes on meie jaoks olulised. Nii nagu on oluline väärtustada ja hoida sidet oma vanavanematega, võib see organisatsiooni kontekstis olla hea hetk oma väärikasse ikka jõudnud liikmeid märgata. Meie hulgas on väga tegusaid vanaemasid, juhtivate kohtadeni välja. Aga olgem ausad, aja jooksul võivad mõned meie liikmed tunda, et nad ei suuda enam panustada samal viisil nagu varem. Nad võivad olla terviseprobleemide, vanuse või muude isiklike väljakutsete tõttu jäänud koduseks ja võib-olla eraldatuks. Nii nagu omaenda vanavanematele, peaksime ka Naiskodukaitse vanematele liikmetele olema toeks ja kättesaadavad. Leidke näiteks aega nendega vestlemiseks, kuulake nende lugusid ja jagage mälestusi. Mõnikord võib lihtne telefonikõne teha imesid. Helistage neile, et küsida, kuidas neil läheb ning jagage uudiseid organisatsioonist ja hoidke neid kursis sündmustega. Lõppude lõpuks on tänapäeva vanaemad igati kaasaegsete suhtlusvahenditega varustatud ehk kui eelnevateks variantideks mahti pole, siis kindlasti leidub hetk kasvõi FB messengeriteate kirjutamiseks.

Meie ühine eesmärk Naiskodukaitses, teenida ühiskonda ja kaitsta oma riiki, ühendab meid igas vanuses ja eluetapis. Leidugu meis tähtsate riigikaitseliste tegevuste kõrval ka lihtsalt inimlikku hoolivust iga selle organisatsiooni liikme vastu. Vanavanemate päeval mõelgemgi siis sellele, kuidas meie oma kogukonnas saame edasi anda väärtusi, oskusi ja lugusid järgmistele põlvkondadele, aidates kaasa nende arengule ja tulevikule.

Soojad tervitused kõigile meie liikmetele, kes on ise juba vanaemad!

 

Vanavaemate päev kui kultuuriline pärand

FastLion CMS

Vanavaemate päev kui kultuuriline

Vanavaemate päev kui kultuuriline

Naiskodukaitse on pühendunud naiste oskuste arendamisele, nende kaasamisele ühiskonnaellu ja ühise eesmärgi nimel töötamisele Vanavanemate päev pani mind mõtlema, et viis, kuidas seda tehakse, on oma olemuslikult sarnane põlvkondlikule õppele Tänane vanavanemate päev kutsub meid meenutama mitte ainult oma peretraditsioone ja väärtusi, vaid ka laiemat kultuurilist pärandit, mis on meile edasi antud. See on oluline ka, kui mõtlen Naiskodukaitsele, sest meie organisatsioon toob kokku erinevate põlvkondade naised. Samuti on meile oluliseks väärtuseks Naiskodukaitse vaaremade ehk meie ajalooliste eelkäijate eeskujude järgimine. Vanavanemate päev on seega hea aeg meenutada, kui tähtis on talletada mineviku õppetunnid ja edastada need edasi, et tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus ja areng.

Vanavaemate päev kui kultuuriline pärand

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse