Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tallinna ringkonna aastapäev Tallinna ringkonna aastapäev Jällegi on aasta möödas ja nagu igal aastal on kombeks, tähistasime Tallinna ringkonna aastapäeva enne jõule, et meenutada möödunud tegusat aastat. Sellel aastal toimus Tallinna ringkonna aastapäev 5. detsembril. ← Eelmine Suur verevalamine Järgmine → Head tehes jõuludele vastu Tallinna ringkonna aastapäev Tallinna ringkonna aastapäev

Tallinna ringkonna aastapäev

Esti Meier 13. dets. 2011

Jällegi on aasta möödas ja nagu igal aastal on kombeks, tähistasime Tallinna ringkonna aastapäeva enne jõule, et meenutada möödunud tegusat aastat. Sellel aastal toimus Tallinna ringkonna aastapäev 5. detsembril.

Tallinna ringkonna aastapäev
Ringkonna esinaise Erle Eenmaa tervituskõne.Foto: Elisa Sammelselg

Aastapäeva alustati meie uute ja tegusate liikmete poolt vande andmisega, millele järgnes ringkonna esinaise Erle Eenmaa kõne, mis jättis mulle kõige sügavama mulje. Siinkohal tooksin väljavõtte Erle kõnest, sest leian, et iga liige peaks seda kuulma.


„Naiskodukaitses kui vabatahtlikus organisatsioonis räägitakse palju motivatsioonist. Me arutame juhtidega, kuidas motiveerida liikmeid, me vahel ütleme üksteisele, et motivatsioon on langenud. Ehk siis - motivatsioonist räägitakse pigem siis, kui seda on puudu või vajaka, selle olemasolul sõna väga tihti ei kasutata. Leian siiski, et enamus meie liikmeid on motiveeritud, igaüks omal moel ja igaühel on omad tegurid, mis nende motivatsiooni mõjutavad. Positiivsed emotsioonid on need, mis meie tegutsemistahet reeglina tõstavad ja negatiivsed emotsioonid need, mis seda langetavad. Meid mõjutavad omakorda ka õnnestumised, ebaõnnestumised ja eneseületamised. Naiskodukaitse on täis positiivseid emotsioone. Mida rohkem neid otsida, seda rohkem neid leiab, ja ka oskus negatiivne kogemus positiivseks mõelda on hea alus edasiminemiseks.”

 

Oma tervituse andsid edasi ka Naiskodukaitse esinaine pr Airi Neve, Kaitseliidu Tallinna maleva pealik mjr Eduard Nikkari ja Tallinna Noorte Kotkaste maleva pealik n-ltn Henri Ley.

Loomulikult ei jäänud tänamata need tubli naiskodukaitsjad, kes on kõige rohkem panustanud Naiskodukaitse tegevusse.


Liiliaristi IV klass annetati Eveli Sammelseljale, kes on korraldanud mitmeid jaoskonna ja ringkonna väljaõppeüritusi, tegutsenud staabiassistendina, aidanud kaasa mitmete avalike ürituste läbiviimisel, osalenud nii Tallinna ringkonna kodulehe kui üle-eestilise Naiskodukaitse kodulehe valmimisel. Panustanud nii vabatahtlikuna kui palgalise instruktorina organisatsiooni arengusse, löönud kaasa  organisatsiooni arengukava valmimisel ja kursusekavade loomisel.


Liiliaristi V klass:

Marje-Anne Hendriksonile, kes on tegutsenud staabiassistendina ning osalenud Tallinna maleva formeerimismeeskonna töös, viinud läbi jaoskonna üritusi, korraldanud ja aidanud korraldada mitmeid ringkonna väljaõppeüritusi;

Berit Cavegn-ile, kes on viinud läbi ringkonna väljaõpet ja üritusi, samuti ka kultuuriõhtuid, tegutseb mitmendat aastat vabatahtliku instruktorina ringkonna organisatsiooniõppel;

Jaanika Palmile, kes on tegutsenud staabiassistendina ning osalenud Tallinna maleva formeerimismeeskonna töös, aidanud kaasa erinevate avalike ürituste ja ringkonna ürituste ning väljaõppe korraldamisele, olnud Tallinna maleva juubeliraamatu Naiskodukaitse peatüki koostaja ja NKK ajalooraamatu Tallinna ringkonna ajaloo koostaja, viinud läbi koostööüritusi kodutütardega.

Tallinna ringkonna aastapäev
Pühaliku tõotuse andmine.Foto: Marilin Prants

Keskjuhatuse tänukirja saajad:

Kristiina Kull - tegutsenud mitu aastat aktiivselt toitlustusgrupi liikmena, aitab vajadusel alati ning saab seejuures edukalt hakkama nii menüüde koostamise kui kogu suurlaagri toitlustamise juhtimisega.


Heidi Tormet - tegutsenud staabiassistendina, viinud läbi jaoskonna üritusi ning ringkonna väljaõpet, aidanud kaasa uute liikmete värbamisele organisatsiooni.


Tairi Välinurm - koordineerinud kodutütarde alast tegevust ringkonnas ning korraldanud ringkonna väljaõpet ja üritusti, on osalenud aktiivselt avalike ürituste korraldamises.


Tallinna ringkonna juhatuse tänukirja saajad:

Esti Meier - töötanud Naiskodukaitse kodulehel Tallinna ringkonna alalehega, viinud läbi avalike suhete alast väljaõpet ning olnud 2011. a üle-eestilise PR ja avalike suhete võistluse projektijuht.


Maret Valner - vedanud sportrelvadest laskmisi, esindanud Tallinna ringkonda mitmetel militaarvõistlustel, tegutsenud ka vabatahtliku toitlustajana.


Airika Tammar - esindanud Tallinna ringkonda militaarvõistlustel, koordineerinud spordigrupi tegevust.


Liivi Turk - aidanud hoolsalt kaasa Tallinna ringkonna revisjonikomisjoni tööle, koordineerinud ringkonna rahvaspordiüritusi, olnud organisatsiooniõpetuse vabatahtlik instruktor.

Tallinna ringkonna aastapäev
Ringkonna juhatuse tänukirja üle andmineFoto: Marilin PrantsTallinna ringkonna juhatuse tänukiri toetajaliikmetele ja oma tegevusega ringkonda toetanud kaitseliitlastele:

Kristo Kuusmann - akadeemilise jaoskonna toetajaliige. Köiekoolituse läbiviimine ja ka varasem ringkonna väljaõppe toetamine.

Heiki Jakson - KL Lääne malevkonna liige, ringkonna BVÕ sõduriõppe instruktor, ringkonna metsalaagri läbiviimine 2011. aastal.

Karel Brandt - KL Lääne malevkonna liige, regulaarse relvaõppe läbiviimine, ringkonna BVÕ sõduriõppe instruktor.

Ott Luup - KL Lääne malevkonna liige, ringkonna BVÕ sõduriõppe instruktor, ringkonna metsalaagri instrukor, relvaõppe läbiviimine.

Gert Kaju - KL Akadeemilise malevkonna liige, ringkonna metsalaagri instruktor, BVÕ organisatsiooniõpetuse instruktor.

 

Loomulikult ei jäänud ka sellel aastal tähelepanuta ja tänuta meie noored ja värsked emad, kes sel aastal pole lapse saamise kõrvalt enda kohustusi riigi ees unarusse jätnud.

Tallinna ringkonna aastapäev
Aasta meeldejäävaima ürituse korraldajate Berit Cavegni ja Heidi Tormeti tänamine.Foto: Marilin Prants

Aasta meeldejäävaimaks ürituseks valiti augustikuus toimunud metsalaager, mille korraldamise eest vastutasid lääne jaoskond ja akadeemiline jaoskond. Veel mainiti ära BVÕ sõdurioskuste moodul, emadepäeva üritus koos kodutütardega „Kallistus Emale”, psühholoogilise kriisiabi koolitus ja naistepäevaüritus „Naistelt naistele”.


Aasta parimaks reportaa¾iks valiti lugu metsalaagrist ehk “Loll jutt, et naine sõduriks ei sobi!”, autor Esti Meier. Samuti leidsid äramärkimist Tuuli Türki kirjutatud lugu “Erna retkel sammudes”, Annika Blumkvisti lugu “Orienteerumine praktikas ehk kuidas veeta tore laupäev” ja Margot Marsi lugu psühholoogilisest kriisiabist ehk “Saagem sõpradeks ja mängigem tetrist!”. Üks vastanud liige oli märkinud, et talle meelivad artiklid, kus on emotsiooni – mis ajavad naerma või muigama ning mida lugedes tekib mõte – miks ma küll ise sellele üritusele ei läinud.

Tallinna ringkonna aastapäev
Tallinna ringkonna aasta naiskodukaitsja 2011. aastal on Elisa Sammelselg.

Kuulutati välja ka Tallinna ringkonna aasta naiskodukaitsja 2011. aastal, kelleks sai esitatud esseede põhjal Elisa Sammelselg. Elisa on panustanud Naiskodukaitsesse nii jaoskonna, ringkonna kui üle-eestilisel tasandil, ning olnud valitud mitmetele ametikohtadele.

 

"Pea igas ringkonna ettevõtmises on tema käsi miskit moodi sees, kas moraalne tugi, juhendamine või lausa korraldamine. Oma aktiivsusega tõmbab ta ka teisi liikmeid üritustel osalema. Lisaks kõigele on tal kindel arusaam, kuidas asju teha. Naiskodukaitse on talle suur pere, kus igal indiviidil on õigus öelda oma arvamus, mida ta kuulab ja arvestab. Samas on ta ka enesekindel juht, kes suudab end kehtestada ja erinevates situatsioonides selget pead hoida", kõlas lõik ringkonna esinaise poolt ette loetud Aasta naiskodukaitsja ankeedilt, mille olid täitnud nii jaoskonna kui ringkonna juhatused.

 

Õhtu lõpetasid vennad Johansonid muhedate juttude ja mõnusate muusikapaladega.

Tallinna ringkonna aastapäev
Vennad Johansonid muusikalist vahepala pakkumas.Foto: Elisa Sammelselg

Soovin kõigile toredat aastalõppu ja veel paremat ja tegusamat uut aastat. Loodan, et järgmisel aastal on rohkem tegusid, mida esile tuua ja millele tagasi mõeldes saame endaga ainult rahul olla.

 

Veel ürituste pilte leiate siit.

← Eelmine
Suur verevalamine

FastLion CMS

Tallinna ringkonna aastapäev

Tallinna ringkonna aastapäev

Ringkonna esinaise Erle Eenmaa tervituskõne Foto: Elisa Sammelselg Aastapäeva alustati meie uute ja tegusate liikmete poolt vande andmisega, millele järgnes ringkonna esinaise Erle Eenmaa kõne, mis jättis mulle kõige sügavama mulje Jällegi on aasta möödas ja nagu igal aastal on kombeks, tähistasime Tallinna ringkonna aastapäeva enne jõule, et meenutada möödunud tegusat aastat. Sellel aastal toimus Tallinna ringkonna aastapäev 5. detsembril.

Tallinna ringkonna aastapäev

Tallinna ringkonna aastapäev
www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse