Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Ringkonna aastapäev Ringkonna aastapäev Tallinna ringkonna aastapäeva pidulik vastuvõtt toimus 2. detsembril 2010 Jakob Westholmi Gümnaasiumi aulas. Tähtpäevad ← Eelmine Enesekaitse müüdid ja tegelikkus Järgmine → Sassmäni patrull 2010 ehk meestega matkamas Ringkonna aastapäev Tallinna ringkonna aastapäev

Ringkonna aastapäev

Marilin Prants, akadeemiline jsk 12. dets. 2010

Tallinna ringkonna aastapäeva pidulik vastuvõtt toimus 2. detsembril 2010 Jakob Westholmi Gümnaasiumi aulas.

Kuna ringkonnas on tekkinud kultuurigrupp ja lauluring, siis tervet õhtut kaunistasid meie endi poolt ühiselt lauldud rahvuslikud laulud: „Eesti lipp“,  „Kannikesed emale“, „Meil aiaäärne tänavas“ ja “Jää vabaks Eesti meri”. Ning meelelahutuslikku osa täitis ka noorte seas väga populaarne pala „Bella hällilaul“, mille esitas klaveril Oliivia Oengo kodutütarde Westholmi rühmast.

Traditsioonilise uute liikmete vande andmise tseremoonia viis läbi ringkonna juhatuse liige pr Evelin Verš. Uusi liikmeid on ringkonnas nii palju, et terve lava serv sai neid tihedalt täis. Soovin neile järjepidevust selle huvitava ja mitmekülgse tee algul! Uue liikme pr. Maret Valneri kõnest kõlas kõik see ootusärevus ning heas mõttes kannatamatus riigi heaks tegutseda, mida ühelt uuelt liikmelt oodataksegi.

Ringkonna aastapäev
Foto: Eveli Sammelselg, ringkonna instruktor

Naiskodukaitsjaks olemise üle mõtiskles akadeemilise jaoskonna asutajaliige pr Liivi Turk, kelle sõnavõtust on meenutamist väärt järgmised lõigud:
Naiskodukaitse pakub võimalusi väga mitmekülgsete teadmiste ja oskuste omandamiseks. Suur osa neist oskustest ja teadmistest on olulised ka väljaspool organisatsiooni, igapäevaelus. Pealegi aitab kõik õpitu kaasa sellele, et suudame erinevates olukordades kainet mõistust säilitada, ja see on juba suur samm erinevate probleemide lahendamisel.
Erinevatesse otsustusorganitesse ning ametitesse kuulumine Naiskodukaitses annab suurepärase kogemuse meeskonnatööst, juhtimisest, otsustusprotsessist, mida muidu (nt. tööalaselt) on minu meelest palju keerulisem saada. Kuid Naiskodukaitses piisab valituks saamisel sellest, kui olla aktiivne, julge, pealehakkaja ja pühendud. Seepärast soovitan kõigile uuele liikmetele kindlasti seda võimalust ära kasutada. Pealegi, ametis olles saab organisatsioonist ka hoopis selgema ja täpsema pildi kui lihtliikmena. 


Ringkonna juhatus otsustas annetada Liiliaristi teenetemedalid ning keskjuhatuse tänukirjad järgnevalt:

Tallinna ringkonna juhatuse tänukiri:
Heidi Tormet – osalenud Kevadtormil, Ernal, jaoskonna juhtimine, uute liikmete värbamine;
Evelin Verš – ringkonna juhatuse töö, ringkonna liikmetele ürituste korraldamine (orienteerumisõhtu);
Riina Mäemets – osavõtt formeerimisest, vastlapäeva ürituse korraldamine;
Eveli Sammelselg – tunnustus abi ja toetuse eest vabatahtlikele;
Kadi Jaarma – osalenud staabiassistendina Kevadtormil, Ernal;
Pirjo Land – ürituste korraldamine ringkonna liikmetele (orienteerumine);
Katrin Kurgpõld – aktiivne toitlustaja ja formeerija;
Jeanne Grau – aktiivne formeerija, toitlustaja, abistanud Lääne malevkonna õppustel.
Kristiina Kull – aktiivne toitlustaja.
Sirle Baldesport-Märss – aktiivne toitlustaja, laskur, BVÕ toitlustusõppe instruktor;
Karin Muru – laskeinstruktor, Põhja jsk aktiivne liige;
Angelika Lebedev – side- ja staabi erialagrupi juhtimine, side- ja staabi õppepäeva organiseerija;
Laura-Liis Kurvits – meditsiinigrupi juht, meditsiiniõppe korraldaja, laskur, formeerija; 
Marje-Anne Hendrikson - kriisiabi koolituse korraldaja, formeerija;
Tairi Välinurm – tegeleb kodutütardega, aktiivne avalike suhete grupi liige (üks fotokonkursi korraldajatest), projekti „Kindad“ vedaja;
Vive Pandis – aktiivne toitlustaja ja kodutütarde juht; 
Lemme Berkis – ringkonna laskeinstruktor, osalenud edukalt laskevõistlustel;
Tiina Niilis – Nõmme jaoskonna juhatuse töö juhtimise eest;
Kristjan Kivilaan – meditsiini väljaõppe toetamine, läbiviimine.

Keskjuhatuse tänukiri:
Kärt Kaljapulk – on olnud abiks meditsiiniväljaõppe läbiviimisel; on rühmaparameediku kursuse instruktor; on tegelenud kodutütardega; 
Berit Cavegn – vabatahtlik instruktor BVÕ organisatsiooniõppel, kultuurigrupi juht, Lääne malevkonna personalipealik, toitlustaja malevkonna üritustel; 
Jaanika Palm – panuse andmine Kaitseliidu ja Naiskodukaitse ajalooraamatute koostamisel, ringkonna juhatuse töö, formeerimine;
Margit Saagpakk – aktiivne toitlustaja, vabatahtlik instruktor BVÕ toitlustamise moodulil, jaoskonna ürituste organiseerija; 
Margit Gerndorf – laskevõistlustel osaleja, formeerija, abiks toitlustamisel;
Karin Hänni – ringkonna juhatuse töö, ringkonna väljaõppe korraldaja, Toompea jaoskonna juhtimine, formeerimine.

Liiliaristi V klass:
Elisa Sammelselg – sportlaskmiste organiseerimine, Naiskodukaitse fotokonkursside eestvedaja, avalike suhete grupi aktiivne liige, instruktor NKK avalike suhete kursusel, jaoskonna ja ringkonna väljaõppeürituste organiseerija (orienteerumisõpped jm); 
Sigrid Laanemets – ringkonna aseesinaine 2006-2010, ringkonna väljaõppeürituste organiseerija;
Marilin Prants – avalike suhete grupi juht, väljaõppe ja avalike suhete ürituste organiseerija, kodulehe haldur, instruktor NKK avalike suhete kursusel; ringkonna ja Akadeemilise jaoskonna revisjonikomisjoni aktiivne liige;

Liiliaristi IV klass:
Mari Kalbin – aktiivne toitlustaja (Kevadtorm jm), baasväljaõppe toitlustusmooduli korraldaja ja instruktor, olnud toitlustusrühma vanem; kodutütardega ühisürituse organiseerija.

Ringkonna aastapäev
Foto: Eveli Sammelselg, ringkonna instruktor

Ringkonna esinaine pr Erle Eenmaa tänas ka noori emasid, kes käesoleval aastal on emaks saanud, kuid ka laste kõrvalt pole enda kohustusi riigi ees unarusse jätnud.

Kuulutati välja ka Tallinna ringkonna aasta naiskodukaitsja, kelleks kaaslaste poolt esitatud esseede põhjal sai pr Sirle Baldesport-Märss.

Ringkonna aastapäev
Foto: Eveli Sammelselg, ringkonna instruktor

Ringkonna kodulehel valiti aasta ürituseks 22 poolthäälega fotokonkurss „Eesti naise uskumatud tegemised“, kusjuures 8 inimest arvasid, et see üritus jääb pikaks ajaks meelde.


Aasta reportaa¾iks ringkonna kodulehel valiti „Ehe ja lihtsakoeline elu metsas“ (Maret Valneri sulest), mis kajastas uue liikme kogemust üleelamislaagris.

 

Veel pilte üritusest.

FastLion CMS

Ringkonna aastapäev

Ringkonna aastapäev

Kuna ringkonnas on tekkinud kultuurigrupp ja lauluring, siis tervet õhtut kaunistasid meie endi poolt ühiselt lauldud rahvuslikud laulud: „Eesti lipp“, „Kannikesed emale“, „Meil aiaäärne tänavas“ ja “Jää vabaks Eesti meri” Ning meelelahutuslikku osa täitis ka noorte seas väga populaarne pala „Bella hällilaul“, mille esitas klaveril Oliivia Oengo kodutütarde Westholmi rühmast Tallinna ringkonna aastapäeva pidulik vastuvõtt toimus 2. detsembril 2010 Jakob Westholmi Gümnaasiumi aulas.

Ringkonna aastapäev

Tallinna ringkonna aastapäev
www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse