Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Naiskodukaitse elanikkonna kaitsel – Ohutushoiu kursus Naiskodukaitse elanikkonna kaitsel – Naiskodukaitse töötab pidevalt selles suunas, et vastavalt vajadustele ja muutunud oludele liikmetele pakutavat väljaõpet arendada. Mõtleme igapäevaselt, kuidas saaksime koostöös teiste institutsioonidega elanikkonnakaitse teemadega rohkem ja süsteemsemalt tegeleda. aasta juubelit fotonäituste avamisega kõikides maakondades Järgmine → Täna algab Sinilillekampaania Naiskodukaitse elanikkonna kaitsel – Ohutushoiu kursus

Naiskodukaitse elanikkonna kaitsel – Ohutushoiu kursus

Ave Proos, Naiskodukaitse esinaise asetäitja; Kati Ojaver, Ohutushoiu kursuse instruktor 4. veebr. 2017

Naiskodukaitse töötab pidevalt selles suunas, et vastavalt vajadustele ja muutunud oludele liikmetele pakutavat väljaõpet arendada. Mõtleme igapäevaselt, kuidas saaksime koostöös teiste institutsioonidega elanikkonnakaitse teemadega rohkem ja süsteemsemalt tegeleda.

Naiskodukaitse elanikkonna kaitsel – Ohutushoiu kursus
Foto: Helen Allas

Üks meie ülesanne on ju ka siiani olnud pakkuda nii Naiskodukaitse liikmetele kui ka kaitseliitlastele ja teistele isikutele võimalusi ja väljaõpet, et rahva igapäevane turvalisus ja ohtutusalased teadmised oleksid suuremad. Tänasel päeval, mil elame keerulises ja väga ebastabiilses maailmas, vajame aga reaalselt üha rohkem tedmisi ja oskusi ka erinevates eriolukordades hakkamasaamiseks.

 

Muutunud väliskeskkonnast ning meie enda liikmete soovil ja praktilistest vajadustest lähtuvalt sai Naiskodukaitses väljatöötatud ja 15. augustil 2016 kinnitatud uus Ohutushoiu kursuse õppekava.

Naiskodukaitse elanikkonna kaitsel – Ohutushoiu kursus

Kursuse üldeesmärk on suurendada inimeste toimevõimet ning ühiskonna turvalisust ja stabiilsust nii tava- kui ka hädaolukordades.

 

Kursuse instruktoriteks on eelkõige Naiskodukaitse vabatahtlikud liikmed. 2016. aastal toimus neli esimest pilootmoodulit ning 2017. aastal antakse ohutushoiu alaseid teadmisi edasi juba vähemalt kaheksas ringkonnas üle Eesti ja sellest järgneval aastal kõikides ringkondades. Kursusest saab Naiskodukaitse baasväljaõppe osa, mis aastast 2019 on uutele organisatsiooniga liitujatele kohustuslik.

 

Ohutushoiu kursuse puhul räägime elementaarsete baasteadmiste õpetamisest ja omandamisest. Senine 9-tunnine Naiskodukaitse Igapäevaturvalisuse kursus muutus kahepäevaseks mooduliks, teemasid on palju ja süvitsi minemine selle mooduli raames ei ole kahjuks võimalik. Samas on ringkonniti ja malevati edaspidi võimalik teemade kaupa läbi viia erinevat täiendõpet.

Naiskodukaitse elanikkonna kaitsel – Ohutushoiu kursus
Foto: Piret Taim

Pikemas perspektiivis on Naiskodukaitse võimeline korraldama Ohutushoiu kursust ka Kaitseliidu malevates ja loodatavasti suudab pakkuda kursust ka väljapoole organisatsiooni ehk elanikkonnale laiemalt. Samuti oleme kooskõlastatult elanikkonnakaitse rakkerühmaga väljatöötamas elanikkonnakaitse alaste nõuannetega mobiilirakendust ja veebipõhiseid materjale, mis sisaldavad nii Naiskodukaitses juba aastaid õpetatavaid eluks vajalikke teadmisi (nt esmaabi, käitumine metsa eksimise korral jm) kui ka uue kursuse raames omandatavaid  konkreetseid juhiseid erinevates olukordades käitumiseks.

 

Elanikkonnakaitse on üks osa riigikaitsest ning Ohutushoiu kursus on üks osa elanikkonnakaitsest. Lisades Ohutushoiu kursusele ka teised Naiskodukaitses kohustuslikud baasväljaõppe moodulid (organisatsiooniõpetus, esmaabi, toitlustamine ja sõdurioskused), saame väga heade teadmistega naiskodukaitsja, Eesti riigi kodaniku, kes oskab ise erinevates olukordades toime tulla, aidata oma perekonda ja tuttavaid ning kes aitab läbi selle suurandada turvalisemat keskkonda ja teadlikumat elanikkonda.

 

Riik saab toetada ja luua võimalused, aga inimene ise valmistub, õpib, teeb plaane ja vajadusel tegutseb. Meie ise kaitsemegi ennast, oma kodu ja perekonda ning kui teeme seda teadlikult ja organiseeritult, siis on meile üsna raske kanna peale astuda!

________________________________________________________________

Margo Klaos (Elanikkonnakaitse rakkerühma juht, Riigikantselei):

 

Üheks tähtsaimaks eesmärgiks oleme elanikkonnakaitse arendamisel seadnud Eesti inimeste võimalikult hea teadlikkuse ja valmisoleku iseseisvaks hakkamasaamiseks kriisiolukordades. Seda eesmärki ei ole võimalik saavutada ilma suurte pingutusteta. See ei teki iseenesest koos ühiskonna arenguga, vaid vajab inimeste õpetamist, veenmist ja hea eeskujuga kaasatõmbamist. Järelikult on vaja, et ühiskonnas oleks piisaval hulgal aktiivseid ja tublisid inimesi, kes on valmis selle eesmärgi nimel tegutsema.

 

Mul on ääretult hea meel, et Naiskodukaitse, kes on juba aastaid sihipäraselt koolitusega tegelenud, võttis ette ambitsioonikad sammud, et oma kursustega veelgi enamat saavutada. Senise kursuse laiendamine on oluline samm ka laiapindse riigikaitse arendamisel. Kui omavahel on hästi kokku pandud igapäevased ohud ja ka suuremad kriisid, siis annab see inimestele terviklikuma ja läbimõtestatuma ettevalmistuse igasugusteks elulisteks olukordadeks. Tugev ja kaitstud riik saab ju alguse tublidest inimestest ja kindlast kodust.

 

Kui kuulsin, et uuendatud kursus sai endale ohutushoiu nime, siis tundus see nii õige. Usun, et selle nime all oma liikmetele ja teistele inimestele pakutav koolitus meelitab osalema väga paljusid huvilisi. See on soe nimi ja annab väga hästi edasi Naiskodukaitse olemust ja väärtusi. Loodan, et naiskodukaitsjad leiavad endas seda energiat ja võimalusi, et pakkuda oma ohutushoiu kursust ka neile inimestele, kes küll ei ole organisatsiooni liikmed, kuid hindavad samu väärtusi. Inimestele, kes soovivad oma kodu turvalisemaks muuta ning tõsta enda valmisolekut iseseisvalt erinevate kriiside korral võimalikult hästi hakkama saada. See kursus on just selliste soovidega inimestele.

Artikkel ilmus 2017. aastal ajakirjas KaitseKodu! nr 1:

https://issuu.com/kaitse_kodu/docs/kaitse_kodu_01_2017_veeb 

FastLion CMS

Naiskodukaitse elanikkonna kaitsel –

Naiskodukaitse elanikkonna kaitsel –

Foto: Helen Allas Üks meie ülesanne on ju ka siiani olnud pakkuda nii Naiskodukaitse liikmetele kui ka kaitseliitlastele ja teistele isikutele võimalusi ja väljaõpet, et rahva igapäevane turvalisus ja ohtutusalased teadmised oleksid suuremad Tänasel päeval, mil elame keerulises ja väga ebastabiilses maailmas, vajame aga reaalselt üha rohkem tedmisi ja oskusi ka erinevates eriolukordades hakkamasaamiseks Naiskodukaitse töötab pidevalt selles suunas, et vastavalt vajadustele ja muutunud oludele liikmetele pakutavat väljaõpet arendada. Mõtleme igapäevaselt, kuidas saaksime koostöös teiste institutsioonidega elanikkonnakaitse teemadega rohkem ja süsteemsemalt tegeleda.

Naiskodukaitse elanikkonna kaitsel – Ohutushoiu kursus

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse