Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Info liikuma! Info liikuma! 30. jaanuaril toimus Harju ringkonna erialagrupi juhtide õppepäev. Kohal oli seitsme erialagrupi juhid, abid ja aktiivsemad liikmed. ← Eelmine Uuskasutuspäev Keila Noortekeskuses Järgmine → Kose jaoskond värske hooga! Info liikuma!

Info liikuma!

Ave Nael 1. veebr. 2016

30. jaanuaril toimus Harju ringkonna erialagrupi juhtide õppepäev. Kohal oli seitsme erialagrupi juhid, abid ja aktiivsemad liikmed.

Info liikuma!
Ajurünnaku tulemusi tutvustamas

Jaanuari viimasel laupäeval kogunesid Harju maleva staapi Harju ringkonna erialagruppide juhid ja grupi liikmeskonna esindajad, et arutada erialagruppide tegevusi, sisu ja paika panna ka ühine koordineeritud tegevuskava. Taoline ühine laiendatud arutelu leidis sellises formaadis aset esimest korda.  Kogunemise  eesmärgiks oli eelkõige suurendada omavahelist koostööd ja sidusust ning planeerida ja ühtlustada käesoleva aasta tegevusi.

 

Harju ringkonnas on tegevad kõik Naiskodukaitse kaheksa erialagruppi: side- ja staap, avalikud suhted, formeerimine, noortejuhid, meditsin, toitlustamine, kultuur ja sport (spordigrupi esindajaid kahjuks õppepäeval ei olnud).

 

Naiskodukaitse on üles ehitatud erialagruppide põhisele tegevusele. Iga liige, kes on läbinud baasväljaõpped, peab kolme kuu jooksul otsustama, millises erialagrupis ta panustada soovib.  Kuna võimalik on osaleda väga paljudes tegemistes, kuid see kõik nõuab ajaressurssi, siis on mõistlik valida endale üks peamine suund ehk eriala, mida kindla tahtmise, soovi ja südamega täidetakse. Muidugi ei keela keegi panustada ka mitmesse valdkonda, kuid iga liige peab jääma realistlikuks nii oma aja kui ka võimaluste realiseerimise osas. 

Oluline teema, mida õppepäeval käsitleti, oli info liikumine ja edastamine.  Nii grupitöö kui ka iseseisva ajurünnaku käigus kinnistati arusaamisi nii erialagrupi juhi, abi kui ka liikme ülesannete kohta erialagrupis arutati läbi vajalikud koolitused, ootused grupijuhile ja liikmetele ning oluline info, mida vajab nii juht kui erialarupi liige. Tõdeti, et erialagrupi juhil peab olema ajakohane info kõigi grupi liikmete ja nende erialase tegevuse  kohta Naiskodukaitses. See annab võimaluse kiirelt reageerida ning infot jagada, samuti ülesandeid ja tegevusi planeerida.

 

„Tegemist oli väga sisuka ja vajaliku õppepäevaga, mida kindlasti tuleks regulaarselt korrata“, leidis päeva lõpuks ringkonna esinaine Helen Allas. Ideid edaspidiseks said kindlasti kõik õppepäeval osalejad.

FastLion CMS

Info liikuma!

Info liikuma!

Ajurünnaku tulemusi tutvustamas Jaanuari viimasel laupäeval kogunesid Harju maleva staapi Harju ringkonna erialagruppide juhid ja grupi liikmeskonna esindajad, et arutada erialagruppide tegevusi, sisu ja paika panna ka ühine koordineeritud tegevuskava Taoline ühine laiendatud arutelu leidis sellises formaadis aset esimest korda 30. jaanuaril toimus Harju ringkonna erialagrupi juhtide õppepäev. Kohal oli seitsme erialagrupi juhid, abid ja aktiivsemad liikmed.

Info liikuma!

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse