Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Harju ringkonnale valiti uus esinaine Harju ringkonnale valiti uus „Paneme kõik palun korraks silmad kinni. Ja kujutame ennast aastasse 2027. Istun imelises ajaloolises helesinises kleidis kirjutuslaua taga. Minu ümber toimetavad nooremad ja vanemad naised, kes sätivad paika Naiskodukaitse Harju ringkonna 100. aastapäeva rekvisiite. [ … ] „Jane, kas Sa seda unistuste tahvlit mäletad, mida me juhtide õppepäeval tegime,“ kuulen kedagi taamal küsimas. Ojaa, miks ei mäleta! Üks minu suur unistus oli, et igasugustel vabatahtlikel esinduskogudesse valimistel annaks ennast üles rohkelt tarku ja võimekaid naisi. Et ei peaks kedagi „tanki“ panema. “ mail 2020 virtuaalselt rahvariideid Harju ringkonnale valiti uus esinaine

Harju ringkonnale valiti uus esinaine

Helen Virro 17. märtsil 2020

„Paneme kõik palun korraks silmad kinni. Ja kujutame ennast aastasse 2027. Istun imelises ajaloolises helesinises kleidis kirjutuslaua taga. Minu ümber toimetavad nooremad ja vanemad naised, kes sätivad paika Naiskodukaitse Harju ringkonna 100. aastapäeva rekvisiite. [ … ] „Jane, kas Sa seda unistuste tahvlit mäletad, mida me juhtide õppepäeval tegime,“ kuulen kedagi taamal küsimas. Ojaa, miks ei mäleta! Üks minu suur unistus oli, et igasugustel vabatahtlikel esinduskogudesse valimistel annaks ennast üles rohkelt tarku ja võimekaid naisi. Et ei peaks kedagi „tanki“ panema.“

Harju ringkonnale valiti uus esinaine
Harju ringkonna juhatus 2020: vasakult alates Gea Liblik, Elbe Lumiste (esinaine), Kaia-Triin Pääsuke (aseesinaine), Helen Virro ja Liina Riismaa.Foto:Heli Illipe-Sootak

Just sellise visualiseerimise mänguga alustas 11. märtsil Harju Ringkonnakogu uue esinaise valimisi oma ametiaega lõpetav esinaine Jane Suu.  Praegu võib öelda, et Jane tollane unistus on täitunud. Nii esinaise kui ka teistele valitavatele kohtadele oli kandidaate rohkem kui kohti ning põnevus kestis kuni valimiste lõpuni.

 

Peale valimissedelite lugemist kuulutati järgmiseks kolmeks aastaks Harju ringkonna uueks esinaiseks Elbe Lumiste. Elbe Lumiste liitus Naiskodukaitsega aastal 2006. Ta valiti Kuusalu jaoskonna esinaiseks aastal 2013 ning osutus uuesti valituks 2019. aastal. Elbe on läbinud staabiassistentide baaskursuse ja Kaitseliidu sõdurioskuste kursuse. Samuti tegutseb ta  aktiivselt staabiassistendi ametikohal ning on osalenud nii staabiassistendina kui vahekohtunikuna mitmetel suurõppustel ja rahvusvahelistel militaar-sportlikel võistlustel. Elbe tegevust on tunnustatud Harju maleva teeneteristiga, Soome Sinibarettide tänumedaliga, samuti tunnustamistega Kaitseliidu ülema ning Kaitseväe ülema poolt. Elbe Lumiste: „Meie organisatsioon on nagu hästi toimiv mesilaspere, kus iga liige on suures plaanis vaadatuna eluliselt oluline, kuid ka mesilaspere uueneb. Vajalik on kindlasti kasutada iga liikme tugevust ja aidata kitsaskohtades.“

 

Harju ringkonnale valiti uus esinaine
Naiskodukaitse esinaine Airi kinnitab sümboolse esinaise tunnuslindi uue Harju ringkonna esinaise Elbe Lumiste õlale. Foto: Heli Illipe-Sootak
Harju ringkonnale valiti uus esinaine
Häältelugejatel Helil, Sandral ja Tuulikil olid käed tööd täis.Foto: Heli Illipe-Sootak

Valimiste pinge sellega aga veel ei lõppenud. Peale uue esinaise valimisi toimus ka palju teisi olulisi valimisi. Harju ringkonna uueks aseesinaiseks valiti Kaia-Triin Pääsuke. Juhatusesse valiti tagasi Liina Riismaa, uue liikmena liitus juhatusega Gea Liblik. Juhatuse asendusliikmeks valiti Eili Erg. Ringkonna revisjonikomisjoni liikmeks valiti tagasi Kadri Põlm ja revisjonikomisjoni asendusliikmeks valiti Veronika Laakso.

Aga ka see ei olnud veel kõik nagu ringkonnakogu juhataja Jane korduvalt ütles. Lisaks valiti Harju ringkonnakogu poolt Naiskodukaitse keskjuhatuse liikmekandidaadiks Teele Raja ja keskkogule delegaatideks Teele Raja ja Jane Suu, Kaitseliidu keskkogu delegaadi kandidaadiks otsustati ühel häälel valida Larissa Sarman.

Ringkonnakogule tehti ettepanek Kose jaoskonna poolt: valida Harju ringkonna auliikmeteks Kose jaoskonna väärikad naiskodukaitsjad Tiiu Lambur ja Kaja-Marit Mandel. Ettepanek võeti suurel üksmeelel vastu ja kinnitati ühel häälel.

 

Loomulikult vaadati tagasi ka möödunud aastale. Harju ringkond on viimaste aastatega kasvanud Naiskodukaitse suurimaks ringkonnaks. See aga ei ole tähendanud, et oleks jäädud „loorberitele puhkama“. Eelmisel aastal asutati Harju ringkonnas koguni kolm uut jaoskonda: Nissi, Padise-Kloostri ja Kehra. Harju ringkonna suurimad prioriteedid aastal 2019 olid evakuatsioonimeeskondade komplekteerimine, ohutushoiukursuste ja üle-eestilise ohutushoiulaagri läbiviimine ning oma liikmete rakendamine Kaitseliidu ettevalmistavates üksustes. Saadi suurepäraselt hakkama! Kokkuvõtteks võib öelda, et aasta 2019 oli Harju ringkonnale suur kasvatamise ja kasvamise ning liikmete erialase väljaõppe aasta. Uued eesmärgid ja prioriteedid on juba paika pandud.  Platvorm, kust edasi minna on kindel ja toimiv!

 

Visualiseerimise mängu mänginud Jane Suu: „Te küsite: „Aga sina, Jane? Mida sina seal laval teed?“  Mina hoian käes trükilõhnalist „Naiskodukaitse  Harju ringkond 100“ ajalooraamatut, mille käsikirja ainetel algab kohe etendus. Võite silmad avada.“

Suured tänud Jane Suu`le tehtud töö eest ning palju jaksu uuele esinaisele ja uues koosseisus juhatusele!

FastLion CMS

Harju ringkonnale valiti uus

Harju ringkonnale valiti uus

Harju ringkonna juhatus 2020: vasakult alates Gea Liblik, Elbe Lumiste (esinaine), Kaia-Triin Pääsuke (aseesinaine), Helen Virro ja Liina Riismaa Foto:Heli Illipe-Sootak Just sellise visualiseerimise mänguga alustas 11 „Paneme kõik palun korraks silmad kinni. Ja kujutame ennast aastasse 2027. Istun imelises ajaloolises helesinises kleidis kirjutuslaua taga. Minu ümber toimetavad nooremad ja vanemad naised, kes sätivad paika Naiskodukaitse Harju ringkonna 100. aastapäeva rekvisiite. [ … ] „Jane, kas Sa seda unistuste tahvlit mäletad, mida me juhtide õppepäeval tegime,“ kuulen kedagi taamal küsimas. Ojaa, miks ei mäleta! Üks minu suur unistus oli, et igasugustel vabatahtlikel esinduskogudesse valimistel annaks ennast üles rohkelt tarku ja võimekaid naisi. Et ei peaks kedagi „tanki“ panema.“

Harju ringkonnale valiti uus esinaine

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse