Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Harju ringkonna 15. taasloomise aastapäeva tähistamine Harju ringkonna 15 taasloomise Esimene advent ehk 27. november oli ka Naiskodukaitse Harju ringkonna jaoks pidulik ja ülev päev – on möödunud 15. aastat ringkonna taasloomisest. Kokku olid tulnud tublimad naiskodukaitsjad, kaitseliitlased ja külalised, kellega aastate jooksul koostööd tehtud, ikka selleks et pidulikult tähistada muuseas ka Naiskodukaitse Harju ringkonna 84. aastapäeva, esile tõsta ja tunnustada tublimaid ning motiveerida kõiki liikmeid uutele kordaminekutele. Igaühele leidub meelepärast tegevust!“ Peolaua ettevalmistused ja tegijad-naised ← Eelmine Formeerimisüksus- põnev väljakutse Järgmine → Kiire abi päästab elu Harju ringkonna 15. taasloomise aastapäeva tähistamine

Harju ringkonna 15. taasloomise aastapäeva tähistamine

Ave Nael, Pille Veitmaa 1. dets. 2011

Esimene advent ehk 27. november oli ka Naiskodukaitse Harju ringkonna jaoks pidulik ja ülev päev – on möödunud 15. aastat ringkonna taasloomisest. Kokku olid tulnud tublimad naiskodukaitsjad, kaitseliitlased ja külalised, kellega aastate jooksul koostööd tehtud, ikka selleks et pidulikult tähistada muuseas ka Naiskodukaitse Harju ringkonna 84. aastapäeva, esile tõsta ja tunnustada tublimaid ning motiveerida kõiki liikmeid uutele kordaminekutele.

Harju ringkonna 15. taasloomise aastapäeva tähistamine
Kaitseliidu pühaliku tõotuse pidulik andmine
Harju ringkonna 15. taasloomise aastapäeva tähistamine
Saue kompanii pealiku n.ltn Jüri Pääsukese õnnitlused ja lilled ringkonna esinaisele Anu Püümetsale

Kui meenutada ajalugu, siis 84 aastat tagasi 27. novembril 1927 kutsuti maleva pealiku poolt kokku esimene ringkonnakogu, millest võtsid osa 13 jaoskonna liikmed. Koosolijatele tutvustati põhimäärust, arutusel oli ka organisatsiooni nimi ning jäädi „Kodukaitse Naisühing“ juurde. Sel päeval pandi alus Harju ringkonnale ja ühtlasi valiti esimene ringkonnajuhatus. Tolleaegse naisühingu põhieesmärgiks oli Kaitseliidu toetamine, õppustel meeste toitlustamine ja sanitaarabi osutamine. Tagaplaanile ei jäänud ka propaganda- kultuuriüritused ja tähtsaimaks südameasjaks oli tegelemine noortega.  1937 aastaks kuulus Harju ringkonda 53 jaoskonda. Naiskodukaitse likvideeriti koos Kaitseliidu ja teiste eriorganisatsioonidega kohe peale Punaarmee toetusel läbiviidud juunipööret 27. juunil 1940 aastal.

 

Taasloomine sai alguse 21. märtsil 1996. aastal, kui toimus Kaitseliidu Harju maleva staabiruumides Naiskodukaitse algatusrühma koosolek, kus osales seitse naist. Algatajaks oli  Rita Loel. Koosoleku otsuse kinnitas maleva pealik  kapten Ülo Ostumaa käskkirjaga 08. aprill 1996. aastal.

 

Rõõm on tõdeda, et nüüdseks on 15. aastat möödunud taasloomisest, mis on väga ilus vanus arenevale organisatsioonile, mis on vastu pidanud muutustele ja on valmis vastu võtma järjest suuremaid väljakutseid. Siinkohal on hea võimalus ära märkida Naiskodukaitse Harju ringkonna instruktori sõnad: „Isamaa on tänane kindlustunne, homne unistuste täitumise võimalus, ühte hoidmise põhjus ja tagajärg. Isamaa on meri, mets, heinamaa, aga ka inimesed, kellega koos me oma suuri ja väikesi tegusid teeme, seega meie rahvas ja riik. Riigikaitsetahtelised inimesed annavad just Kaitseliidus vabatahtlikult oma panuse kogu riigi turvatunde suurendamiseks.“

 

Pidulikul vastuvõtul tervitasid kohaletulnud naiskodukaitsjaid, kaitseliitlasi ja külalisi Kose Gümnaasiumi tütarlastekoor, mis juba alguses mõnusa meeleolu lõi. Tublimad ja aktiivsemad naiskodukaitsjad ja ka Naiskodukaitse Harju ringkonna jaoks abi osutanud ja silmapaistvaid teeneid osutanud kaitseliitlased sai meeles peetud ja tänatud tänukirjade, meenete ja ka  teenetemärkidega. Eriliselt pidulikuks ja erakordseks kujunes tol päeval Harju ringkonna rinnamärgi annetamine ringkonna pikaaegsetele tegevliikmetele. Sellega väärtustatakse tegevliikme järjepidevat panustamist organisatsiooni ja riigikaitse arengusse ning Kaitseliidu toetamist. Avaldamaks erilist tunnustust ja tänu annetati kõige esimene ringkonna rinnamärk proua Rita Loel´ile, kes on Harju ringkonna algatajaks ning alates 1996. aasta märtsist kuni 2001. aasta detsembrini oli Harju ringkonna esimene esinaine. Vaatamata sellele, et proua Loel ei saanud märki vastu võtma tulla tänati teda koha peal suure-suure aplausiga. Harju Maleva poolt andis oma õnnitlused edasi ka kapten Anu Pahka, kes tänas formeerimisgrupis osalevaid naisi suurepärase koostöö eest.

 

Selleaastane vastuvõtt oli eriline veel ühel põhjusel – hiljuti kasvas Harju ringkonna tublide naiste pere veel ühe jaoskonna võrra. Alles hiljuti moodustati Harju ringkonna Viimsi jaoskond. Nüüd oli uutel liikmetel võimalus pidulikult anda ka tõotus.

 

Peale pidulikku osa ja õnnitlusi, liiguti peolaua juurde. Siinkohal tuleb kindlasti ära märkida  ettevalmistustööd, mis vastuvõtule eelnesid. Nagu juba aastaid, valmistasid ka seekord Harju ringkonna naised peolauakursuse raames ette suupistelaua ning dekoreerisid ruumid. Kena suupistelaud maitsvate roogadega sai muidugi palju kiidusõnu.

 

Kena on lõpetada ühe meie tubli naiskodukaitsja sõnadega: „Iga naine on valmis oma kodu ja pere eest seisma ning võitlema nagu emalõvi, kui keegi peaks seda ohustama. "Pere" mõistet saab aga laiemalt vaadata: minu pere ->minu kodukant -> minu küla -> minu linn -> minu riik! Naiskodukaitse organisatsioon annab ühelpoolt võimaluse naistele olla osaline riigikaitses, teisalt jällegi on see ka põnev ja huvitav eneseteostus. Lisaks naistele sobivas võtmes väljaõppele, saab NKK-s tegeleda nii paljude erinevate valdkondadega. Igaühele leidub meelepärast tegevust!“

Harju ringkonna 15. taasloomise aastapäeva tähistamine
Peolaua ettevalmistused ja tegijad-naised

FastLion CMS

Harju ringkonna 15 taasloomise

Harju ringkonna 15 taasloomise

Kaitseliidu pühaliku tõotuse pidulik andmine Saue kompanii pealiku n ltn Jüri Pääsukese õnnitlused ja lilled ringkonna esinaisele Anu Püümetsale Kui meenutada ajalugu, siis 84 aastat tagasi 27 Esimene advent ehk 27. november oli ka Naiskodukaitse Harju ringkonna jaoks pidulik ja ülev päev – on möödunud 15. aastat ringkonna taasloomisest. Kokku olid tulnud tublimad naiskodukaitsjad, kaitseliitlased ja külalised, kellega aastate jooksul koostööd tehtud, ikka selleks et pidulikult tähistada muuseas ka Naiskodukaitse Harju ringkonna 84. aastapäeva, esile tõsta ja tunnustada tublimaid ning motiveerida kõiki liikmeid uutele kordaminekutele.

Harju ringkonna 15. taasloomise aastapäeva tähistamine

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse