Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
CIMIC-maiguline täiendkoolitus CIMIC-maiguline täiendkoolitus Kui Viru ringkonna 14. -15. oktoobril korraldatava AVS-täiendkursuse peateema välja sai hõigatud, tõusid paljude kulmud imestusest üles. Õhku paisati küsimus: „Mis see CIMIC veel on?“ ← Eelmine Viru-Nigulas said rattad korda Järgmine → Isadepäeva fotojaht saab hoo sisse CIMIC-maiguline täiendkoolitus

CIMIC-maiguline täiendkoolitus

16. okt. 2017

Kui Viru ringkonna 14.-15. oktoobril korraldatava AVS-täiendkursuse peateema välja sai hõigatud, tõusid paljude kulmud imestusest üles. Õhku paisati küsimus: „Mis see CIMIC veel on?“

CIMIC-maiguline täiendkoolitus

Pärast kahepäevast intensiivset õpet, said kõikide osalejate küsimused vastatud, sest terve laupäeva sisustasid erinevate üksuste CIMIC-ohvitserid: kaitseväest Eero Salmann, kaitseliidust Erik Sild ning vägesid olid täiendamas ka USA Civil Affairs Team ja teema tõmbasid kokku CIMIC-töö kogemustega Reinika Tatter ning loo autor.

CIMIC tähendab maakeeli tsiviil-militaar koostööd, mis algab õppuste maa-alade kooskõlastamisest kuni katastroofide likvideerimiseni. Kõlama jäi just nimelt see, et naised on nimetatud töö jaoks sobivad just seetõttu, et suudavad pingeid maandada ja samas tunnevad ka oma kogukonda paremini. Kui seni oli NKK avalike suhete töö tundunud naistele kas telki või arvuti taha jääva ettevõtmisena, siis nüüd järsku selgus, et on olemas ülesanded, mille täitmisel just nimelt meie abi vaja läheks.

CIMIC-maiguline täiendkoolitus

Eero Salmanni päeva sissejuhatus rõhutaski just nimelt seda, kus ja milline oleks naiste roll CIMIC-meeskonnas. Hea oli kõikidel kuulata, millised positiivsed omadused meid meeste silmis väärtuslikeks muudavad.

Erik Sild sukeldus oma selgitustes sügavamale ja mõtestas lahti kaitseliidu CIMIC-meeskondade struktuuri ning konkreetsed ülesanded. Samuti said vastatud kõik põletavad küsimused selle kohta, kuidas kõige kiiremini liituda.

USA Civil Affairs Team muutis teema veelgi elulisemaks tuues näiteid nende riiki tabanud looduskatastroofidest, millede likvideerimisel just nimelt tsiviil-militaar koostöö mängu tuleb. Nüüd oli ka meie naiste kord pead kokku panna ning mõelda läbi, millist abi ja mil moel nemad saaksid taolistes olukordades elanikkonnale anda.

CIMIC-maiguline täiendkoolitus

Kuna teoreetilisi teadmisi oli terve päeva jooksul väga palju saadud, lõpetas päeva just nimelt Põhjakonn 2017 õppusel osalenud CIMIC-meeskonna liige Reinika Tatter ja teavitusmeeskonna juht Seidi Lamus-Tšistotin. Tahvlile said kirja mõlema meeskonna ülesanded õppusel ja kuna koostöös peitub jõud, mõeldigi ühiselt läbi, kus ja mil moel väljenduvad nende tegelikult erinevate meeskondade koostööpunktid.

Päeva lõpuks oli edasi antud väga suur teadmiste pagas – kes siis on CIMIC-inimene, mis on tema ülesanded ja võimalused ning kuidas haakub teavitustöö kõige eelnevaga.

CIMIC-maiguline täiendkoolitus

Teise päeva pühendasime traditsiooniliselt Naiskodukaitsele ja lahti said sõlmitud sümboolikakord koos korrektse vormi kandmise nõuetega. Kuid avalike suhete üht olulist tööriista – filmitegemist – tuli õpetama elukutseline re¾issöör Toorion Ojaperv. Sülearvutitesse said tööriistad ja filmilõikude pakett, millest igaüks ise sai endale meelepärase õppusevideo kokku lõigata.

Kui kõik need kahe päeva teadmised kokku võtta, siis seda sai väga palju ning mõtisklemise ja katsetamise materjali küllaga.

FastLion CMS

CIMIC-maiguline täiendkoolitus

CIMIC-maiguline täiendkoolitus

Pärast kahepäevast intensiivset õpet, said kõikide osalejate küsimused vastatud, sest terve laupäeva sisustasid erinevate üksuste CIMIC-ohvitserid: kaitseväest Eero Salmann, kaitseliidust Erik Sild ning vägesid olid täiendamas ka USA Civil Affairs Team ja teema tõmbasid kokku CIMIC-töö kogemustega Reinika Tatter ning loo autor CIMIC tähendab maakeeli tsiviil-militaar koostööd, mis algab õppuste maa-alade kooskõlastamisest kuni katastroofide likvideerimiseni Kui Viru ringkonna 14.-15. oktoobril korraldatava AVS-täiendkursuse peateema välja sai hõigatud, tõusid paljude kulmud imestusest üles. Õhku paisati küsimus: „Mis see CIMIC veel on?“

CIMIC-maiguline täiendkoolitus

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse