Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Baasväljaõppe esmaabikoolitus tõi Lõõlasse rohkelt huvilisi Baasväljaõppe esmaabikoolitus tõi Lõõlasse Möödunud nädalavahetusel toimus Järvamaal Lõõla õppekeskuses Naiskodukaitsebaasväljaõppe 16-tunnine esmaabikoolitus, mille suur osavõtt 21 kursuslase näolsüstis instruktoritesse rohkelt motivatsiooni. Instruktor Janis Baranin rõhksideme kasutamist demonstreerimas ← Eelmine Tulevased staabiassistendid omandasid teadmisi Järgmine → Küüditamise mälestuspäev Läänemaal Baasväljaõppe esmaabikoolitus tõi Lõõlasse rohkelt huvilisi

Baasväljaõppe esmaabikoolitus tõi Lõõlasse rohkelt huvilisi

K. Kitsing 23. märtsil 2010

Möödunud nädalavahetusel toimus Järvamaal Lõõla õppekeskuses Naiskodukaitsebaasväljaõppe 16-tunnine esmaabikoolitus, mille suur osavõtt 21 kursuslase näolsüstis instruktoritesse rohkelt motivatsiooni.

"Mulle tundub, et nii Järva ringkonna kui ka kogu Naiskodukaitse liikmeskond on aktiviseerunud," sõnas Järva ringkonna instruktor, kelle jaoks oli positiivne ja innustav kogemus, et sel korral helistati ja sooviti osalejaid veel ja veel lisada ning seda pea kõigist osalenud ringkondadest.
"See annab jõudu nii instruktoritele, kui ka osalejatele," tõdes Mettus, kes on veendunud, et Naiskodukaitse on organistasioonina kindlasti tõusuteel.

Nädalavahetusel 20. märtsil algust saanud Naiskodukaitse baaskursuse esmaabi moodulis osales 21 kursuslast Naiskodukaitse Järva, Alutaguse, Viru ja Harju ringkondadest.

Õppuse eesmärgiks oli anda osalejatele teadmisi ja praktilisi oskusi, mis loovad eeldused abivajaja elu päästmiseks, esmaabi andmiseks ja edasise abi kutsumiseks.
Käsitleti esmaabi aluseid, mehaanilisi-, keemilisi- ja termilisi traumasid,
mürgistusi, erakorralisi haigusseisundeid. Õpetati kuidas edastada hädaabikutset, hinnata sündmuskohta ja päästa kannatanut otsesest ohust. Suur rõhk pandi õpetamisel elupäästva esmaabi andmisele ja abivajaja märkamisele. Tehti mitmeid praktilisi harjutusi, mis aitasid õpilaste arvates teooriat paremini kinnistada. 
 
Õppenädalavahetuse kursuse ülemaks oli Järva maleva Naiskodukaitse instruktor Tiia Mettus. Instruktoritena andsid oma panuse Janis Baranin Järva malevast, Kristel Kitsing Viru ringkonnast ning kursuse ülem Tiia Mettus ise.

Baasväljaõpe on kohustuslik väljaõpe igale liikmeks astujale. Iga moodul on terviklik ja iseseisev kursus, mille läbimisel saadakse vastav tunnistus. Lisaks esmaabi algõppele korraldatakse Naiskodukaitses ka erinevat esmaabi täiendõpet ning koolitatakse esmaabiinstruktoreid.

Meditsiin on laialdasemalt tegutsevaid erialagruppe Naiskodukaitses. Meditsiinialane väljaõpe oli juba ennesõjaaegses Naiskodukaitses üks olulisi tegevusvaldkondi – tol ajal tunti seda tegevusala küll sanitaarala nime all. Korraldati esmaabi-, samariit-, tervishoiu- ja gaasikaitsekursusi. Oma teadmistega tagati
sanitaarvalvekorrad Kaitseliidu laagrites, manöövritel, laskevõistlustel jm. 1932.aastal anti välja koostöös Punase Ristiga “Esmaabi käsiraamat”.

Taasloodud Naiskodukaitses kuuluvad esmaabiteadmised ja –oskused iga naiskodukaitsja põhiteadmiste hulka, et ta oskaks aidata nii oma lähedasi kui ka teisi abivajajaid .
Esmaabi tagajaid läheb vaja igal Kaitseliidu õppusel, laskepäeval, võistlusel ja igas laagris.
Baasväljaõppe esmaabikoolitus tõi Lõõlasse rohkelt huvilisi
Instruktor Janis Baranin rõhksideme kasutamist demonstreerimas

FastLion CMS

Baasväljaõppe esmaabikoolitus tõi Lõõlasse

Baasväljaõppe esmaabikoolitus tõi Lõõlasse

"Mulle tundub, et nii Järva ringkonna kui ka kogu Naiskodukaitse liikmeskond on aktiviseerunud," sõnas Järva ringkonna instruktor, kelle jaoks oli positiivne ja innustav kogemus, et sel korral helistati ja sooviti osalejaid veel ja veel lisada ning seda pea kõigist osalenud ringkondadest "See annab jõudu nii instruktoritele, kui ka osalejatele," tõdes Mettus, kes on veendunud, et Naiskodukaitse on organistasioonina kindlasti tõusuteel Möödunud nädalavahetusel toimus Järvamaal Lõõla õppekeskuses Naiskodukaitsebaasväljaõppe 16-tunnine esmaabikoolitus, mille suur osavõtt 21 kursuslase näolsüstis instruktoritesse rohkelt motivatsiooni.

Baasväljaõppe esmaabikoolitus tõi Lõõlasse rohkelt huvilisi

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse