Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tallinna ringkonna juhatus Tallinna ringkonna juhatus Loodan, et olen suutnud ka midagi läbi oma tegevuse organisatsioonile vastu pakkuda Tallinna ringkonna juhatus

Tallinna ringkonna juhatus

Ringkonda juhib viieliikmeline juhatus.

'

Tallinna ringkonna juhatus

Ringkonna esinaine Berit Cavegn

Sünniaeg: 1984
Haridus: Tehnikateaduste magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolis (tootearenduse ja tootmistehnika erialal)
Töökoht: Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
NKK liige alates: 2007
Senine tegevus Naiskodukaitses: Olen Tallinna ringkonna Lääne jaoskonna tegevliige. 2009.-2010. aastal olin oma jaoskonna aseesinaine ja 2011.-2013. aastal esinaine. Lisaks olen juba pikemalt olnud Tallinna ringkonna organisatsiooniõpetuse instruktor. 2010.-2014. aastal tegutsesin Kaitseliidu Lääne malevkonna personalipealikuna. Olin Tallinna ringkonna kultuurigrupi üks algatajatest ja ka grupijuht. Pean end aktiivseks liikmeks, kuid pean ka oluliseks perega aja veetmist. Naiskodukaitse on mulle andnud palju praktilisi oskusi, loodan nüüd oma oskusi ja teadmisi organisatsioonile vastu anda.
 
 
Tallinna ringkonna juhatus

 

Ringkonna aseesinaine Heidi Tormet

Sünniaeg:  1981

Haridus: Finantsjuhtimise ja raamatupidamise magister, bakalaureus ärikorralduses ja võõrkeeltes

Töökoht:  finantsspetsialist finantssektoris

Naiskodukaitse liige alates : 2009

Senine tegevus Naiskodukaitses:  Akadeemilise jaoskonna tegevliige, Akadeemilise jaoskonna esinaine 2010-2013 ning Side- ja staabigrupi juht 2011-2014. Olen aktiivne staabiassistent aastast 2009 ja taganud Kaitseliidu Tallinna maleva õppusi  side ja kaardi töös, samuti osalenud suurõppustel Kevadtorm, Kotkalend, Orkaan, Erna. Olen ka instruktorina õpetanud naiskodukaitsjaid sõdurioskuse baasväljaõppel ja staabiassistente, korraldanud matsalaagreid ja mitmeid jaoskonnasiseseid motivatsiooniüritusi.

Minu huvi riigikaitse vastu tekkis juba gümnaasiumis riigikaitse tundides 1999. aastal. Tänaseks olen ka ise omandanud riigikaitseõpetaja tunnistuse ja loodan tulevikus gümnaasiumiklasse õpetama hakata. Minu isiklik huvi ongi pigem militaarsem, ja selle osaga olen saanud maksimaalselt tegeleda.

Mul pole vähimatki kahtlust, et olen liitunud õige organisatsiooniga ja kui midagi kahetsengi, siis ainult seda, et ei liitunud juba aastaid varem.

 

Tallinna ringkonna juhatus

Ringkonna juhatuse liige Triin Kravets

 

Sünniaeg: 1982

Haridus: Sisekaitseakadeemia rakenduskõrgharidus (halduskorraldus)

Töökoht: Kaitseliidu peastaap

Naiskodukaitse liige alates: 2005

Senine tegevus Naiskodukaitses: Toompea jaoskonna liige, 2005. - 2010. a jaoskonna esinaine, 2012. a toetajaliikmena jaoskonna revisjonikomisjonis. Erialagruppides olnud side-staabis, avalikes suhetes, praegu avalikes suhetes ja 01.01.2015 loodud Toompea Kodutütarde rühma rühmavanema abi.

 

Tallinna ringkonna juhatus

Ringkonna juhatuse liige Esti Meier

 

Sünniaeg: 1984

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, teedeehituse magister

Töökoht: Kaitsevägi

Naiskodukaitse liige alates: 2007

Senine tegevus Naiskodukaitses: Minu teekond Naiskodukaitses algas Võrumaa ringkonnas aastal 2007, kust ma 2010. aastal Tallinna ringkonda üle tulin. Olen olnud tegev avalike suhete grupi juhina, sümboolikakomisjoni asutamisest alates selle liige ning 2016. aastal ka komisjoni juht. 2010. aastast olen olnud Akadeemilise jaoskonna juhatuses ning alates 2014. aastast Akadeemilise jaoskonna aseesinaine. Suurema osa oma Naiskodukaitse tegevusest olen suutnud veeta kas juhina või ühel või teisel kujul avalike suhetega tegeledes. Olen aastaid osalenud LNO'na (liaison officer) Kaitseliidu paraadidel üle Eesti ning Pitka luurevõistlusel, olles abiks rahvusvahelistele võiskondadele. 

Naiskodukaitsest on minu jaoks saanud aastatega pigem elustiil kui hobi. Olen saanud organisatsioonist palju sõpru, palju teadmisi ning andnud endast parima, et organisatsioon saaks paremaks ning liikmed oleksid aktiivsed ja ennast organisatsioonis hästi tunneksid.

Ringkonna juhatuse liige Merily Tammeorg

 

/Info tulekul/

Tallinna ringkonna juhatus

****

 

 

Ringkonna instruktor Maret Valner

Sünniaeg: 1978

Haridus: kõrgharidus majandusarvestuses (TTÜ Tallinna Kolledž)

Töökoht: Naiskodukaitse Tallinna ringkonna instruktor

Naiskodukaitse liige alates: 2010

Senine tegevus Naiskodukaitses: Liitusin Naiskodukaitsega 2010. a sügisel. Kuulun spordi-, toitlustus- ning side- ja staabigruppi. Vahetult pärast liitumist asusin ringkonna spordigrupi juhi ametikohale. 2011. aastal alustasin tööd ringkonna instruktorina. Enne seda kuulusin ka Akadeemilise jaoskonna juhatusse. 2012. aastal jäin dekreeti ning 2013. aasta kevadel sain teise imearmsa tütre emaks ja veetsin poolteist aastat emapuhkusel. Siiski, kuna niisama käed rüpes istumine mulle ei meeldi, siis tegutsesin lapsehoolduspuhkuse ajal aktiivselt edasi nii toitlustus- kui ka spordigrupi juhina. Tegutsen  lisaks palgatööle ka vabatahtlikuna edasi.

Olen saanud siit organisatsioonist väga palju emotsionaalseid ja praktilisi kogemusi. Olen kohanud inimesi, kes on saanud mulle väga lähedaseks. Loodan, et olen suutnud ka midagi läbi oma tegevuse organisatsioonile vastu pakkuda.

Kodulehe tegemine

Tallinna ringkonna juhatus

Tallinna ringkonna juhatus

Ringkonda juhib viieliikmeline juhatus ' Ringkonna esinaine Berit Cavegn Sünniaeg : 1984 Haridus : Tehnikateaduste magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolis (tootearenduse ja tootmistehnika erialal) Töökoht : Eesti Kohtuekspertiisi Instituut NKK liige alates: 2007 Senine tegevus Naiskodukaitses: Olen Tallinna ringkonna Lääne jaoskonna tegevliige

Tallinna ringkonna juhatus

www.naiskodukaitse.ee © 2016 » Naiskodukaitse